รีเซต

"ทหาร delivery" ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก

"ทหาร delivery" ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก
TNN ช่อง16
14 มกราคม 2566 ( 16:25 )
63
"ทหาร delivery" ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก

ทหารพราน หอบขนม ของขวัญ อุปกรณ์การเรียน ใส่รถจักรยานยนต์ ส่งความสุขให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน


หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2106 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกำลังพล นำอุปกรณ์การเรียน ขนม และของขวัญ ใส่รถจักรยานยนต์วิบากของหน่วย นำไปมอบให้กับน้องๆที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน ซึ่งไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมในวันเด็กได้ ในพื้นที่ตำบลนากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


เด็กส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ตายาย ในหมู่บ้านและในสวนยางพารา ติดชายแดนไทย-ลาว ซึ่งห่างไกลและทุรกันดาร น้องๆและผู้ปกครองมีความดีใจที่ทหารเข้าไปในพื้นที่เพื่อมอบของขวัญให้ในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ทั้งนี้ ได้พบปะพูดคุยสอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับการรักชาติ ศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อให้โอกาสและส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ภายใต้คำขวัญ วันเด็ก ประจำปี 2566 " รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี " สนองนโยบายของกองทัพบกในการดูแลเด็กและเยาวชนพื้นที่แนวชายแดนให้มีความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง