รีเซต

ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 สพฐ เช็กกันเลยที่นี่! แต่ละ รร.มีระบบรับนักเรียนอย่างไร?

ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 สพฐ เช็กกันเลยที่นี่! แต่ละ รร.มีระบบรับนักเรียนอย่างไร?
TrueID
27 กุมภาพันธ์ 2566 ( 12:10 )
63
ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 สพฐ เช็กกันเลยที่นี่! แต่ละ รร.มีระบบรับนักเรียนอย่างไร?

ข่าววันนี้ ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 สพฐ แต่ละโรงเรียนมีระบบรับนักเรียนอย่างไร? วันนี้ TrueID รวบรวมมาให้น้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นต่าง ๆ 

 

ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 สพฐ

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 แล้ว ตามนี้

 1. ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 
 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

 

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 

 • รับสมัครวันที่ 12 - 16 ก.พ.2566 
 • จับฉลาก และประกาศผล วันที่ 19 ก.พ.2566 
 • มอบตัว วันที่ 26 ก.พ.2566

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร วันที่ 12 - 16 ก.พ.2566
 • ประกาศผล และรายงานตัว 19 ก.พ.2566
 • มอบตัว 26 ก.พ.2566

 

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1)

 • รับสมัคร 21 - 25 ก.พ.2566
 • จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว 5 มี.ค.2566
 • มอบตัว 11 มี.ค.2566

 

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 21 - 25 ก.พ.2566
 • ประกาศผลและรายงานตัว 5 มี.ค.2566
 • มอบตัว 11 มี.ค.2566

 

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)

 

 • ยื่นความจำนง 29 มี.ค. - 4 เม.ย.2566
 • ประกาศผล 7 เม.ย.2566
 • มอบตัว 8 เม.ย.2566

 

สอบคัดเลือก (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 11 -15 มี.ค.2566
 • สอบ/คัดเลือก 25 มี.ค.2566
 • ประกาศผลและรายงานตัว 29 มี.ค.2566
 • มอบตัว 1 เม.ย.2566

 

ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 11 - 12 มี.ค.2566
 • สอบ/คัดเลือก 15 มี.ค.2566
 • ประกาศผลและรายงานตัว 16 มี.ค.2566
 • มอบตัว 1 เม.ย.2566

 

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 11 - 15 มี.ค.2566
 • สอบ/คัดเลือก 25 มี.ค.2566
 • ประกาศผลและรายงานตัว 29 มี.ค.2566
 • มอบตัว 1 เม.ย.2566

 

จับฉลาก (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 11 - 15 มี.ค.2566
 • จับฉลาก 31 มี.ค.2566
 • ประกาศผลและรายงานตัว 31 มี.ค.2566
 • มอบตัว 1 เม.ย.2566

 

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)

 • ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม  รับสมัครตามที่โรงเรียนกำหนด ประกาศผลและรายงานตัวตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด
 • มอบตัว 2 เม.ย.2566

 

สอบคัดเลือก (นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม)

 • รับสมัคร 11 - 15 มี.ค.2566
 • สอบ/คัดเลือก 26 มี.ค.2566
 • ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566
 • มอบตัว 2 เม.ย.2566

 

ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 11 - 12 มี.ค.2566
 • สอบ/คัดเลือก 16 มี.ค.2566
 • ประกาศผลและรายงานตัว 17 มี.ค.2566
 • มอบตัว 2 เม.ย.2566 

 

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 11 - 15 มี.ค.2566
 • สอบคัดเลือก 26 มี.ค.2566
 • ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566
 • มอบตัว 2 เม.ย.2566
 

 

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

 

 • รับสมัคร 11 - 15 มี.ค.2566
 • สอบ/คัดเลือก 26 มี.ค.2566
 • ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566
 • มอบตัว 2 เม.ย.2566

 

ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 11 - 12 มี.ค.2566
 • สอบ/คัดเลือก 16 มี.ค.2566
 • ประกาศผลและรายงานตัว 17 มี.ค.2566
 • มอบตัว 2 เม.ย.2566

 

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 11-15 มี.ค.2566
 • สอบ/คัดเลือก 26 มี.ค.2566
 • ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566
 • มอบตัว 2 เม.ย.2566

 

รับนักเรียน 2566 สพฐ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

 • รับสมัคร 9 ก.พ. - 2 มี.ค.2566
 • ประกาศผล 3 เม.ย.2566
 • รายงานตัวและมอบตัวภายใน 8 เม.ย.2566

 

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

 • รับสมัคร 9 ก.พ. - 2 มี.ค.2566
 • สอบ/คัดเลือก 7 - 29 มี.ค.2566
 • ประกาศผล 3 เม.ย.2566
 • รายงานตัวและมอบตัว ภายใน 8 เม.ย.2566

 

รับนักเรียน 2566 สพฐ โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)

 • รับสมัคร 21 - 25 ก.พ.2566
 • สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566
 • ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 23 มี.ค.2566

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)

 • รับสมัคร 21 - 25 ก.พ.2566
 • สอบ/คัดเลือก 6 มี.ค.2566
 • ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 24 มี.ค.2566

 

ภปร.ราชวิทยาลัย/ป.5

 • รับสมัคร 21 - 25 ก.พ.2566
 • สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566
 • ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 23 มี.ค.2566

 

ภปร.ราชวิทยาลัย/ม.1

 • รับสมัคร 21 - 25 ก.พ.2566
 • สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566
 • ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 23 มี.ค.2566

 

รับนักเรียน 2566 สพฐ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษก่อนประถมศึกษา/ป.1

 • รับสมัคร 4 - 8 ก.พ.2566
 • สอบ/คัดเลือก 12 ก.พ.2566
 • ประกาศผล รายงานตัว 15 ก.พ.2566
 • มอบตัวภายใน 18 ก.พ.2566

 

ระบบรับนักเรียน ม.1

 • รับสมัคร 14-18 ก.พ.2566
 • สอบ/คัดเลือก 4 มี.ค.2566
 • ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 11 มี.ค.2566

 

ระบบรับนักเรียนม.4

 • รับสมัคร 14 - 18 ก.พ.2566
 • สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566
 • ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 11 มี.ค.2566

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค ม.4

 • รับสมัคร 14 - 18 ก.พ.2566
 • สอบ/คัดเลือก 4 มี.ค.2566
 • ประกาศผลภายใน 10 มี.ค.2566
 • รายงานตัวภายใน 13 มี.ค.2566 และมอบตัวภายใน 22 มี.ค.2566

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง