รีเซต

ปูพรมตรวจเข้มห้างสรรพสินค้าทั่วกรุง หลังผ่อนปรนเปิดวันแรก

ปูพรมตรวจเข้มห้างสรรพสินค้าทั่วกรุง หลังผ่อนปรนเปิดวันแรก
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2563 ( 17:27 )
282
2
ปูพรมตรวจเข้มห้างสรรพสินค้าทั่วกรุง หลังผ่อนปรนเปิดวันแรก

วันนี้ (17 พ.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ประกอบด้วย 6 กิจการด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และ 5 กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศผ่อนปรนให้เปิดสถานที่และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม จำนวน 10 ประเภท ภายหลังจากที่ต้องปิดให้บริการเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันนี้ตนและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กระจายกันลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมของห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ รวมทั้งสถานที่อื่น ๆ ที่อนุญาตเปิดให้บริการทั้ง 10 ประเภท โดยให้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน อาทิ มีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ส่วนร้านอาหารที่เปิดให้บริการ ภายในร้านต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร หรือมีฉากกั้น หากมีระยะห่างน้อยกว่า 1.5 เมตร เป็นต้น

สำหรับสถานประกอบการหรือร้านค้าใดที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่มาตรการกำหนด กทม. จะพิจารณาตามความเหมาะสม หากเป็นความบกพร่องที่ไม่มากมายเกินไป อาทิ การเว้นระยะทางเดินไม่เหมาะสม การตรวจวัดไข้ หรือจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือไม่เหมาะสม ก็จะตักเตือนและให้ดำเนินการแก้ไข แต่หากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน จะปิดร้านโดยทันที และหากเป็นความบกพร่องหรือการละเลยของห้างสรรพสินค้า ก็ปิดห้างฯ เช่นเดียวกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่เขตและเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่กวดขันทุกห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบวันนี้ได้รับรายงานว่าทุกแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสักระยะ หากสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะมีการผ่อนปรนระยะที่ 3

ทั้งนี้ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการเพิ่มเติมได้ในส่วนที่เป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม หรือทาเล็บ ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรด คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม โดยให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.

สำหรับมาตรการหลักที่กำหนด อาทิ การทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากอนามัยแบบผ้าตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือ การเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร การควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ สำหรับร้านในห้างที่เปิดให้บริการต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นตามที่ราชการกำหนด ส่วนมาตรการเสริมที่กรุงเทพมหานครกำหนด ประกอบด้วย

1.ให้มีการควบคุมและลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยจัดให้มีพื้นที่เพียงพอในการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด

2.ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน

3.จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารและห้องสุขาที่ดี

4.จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับ - ส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร

5.อาจจัดให้มีการรับ - ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ

6.จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับ การให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง