รีเซต

เครือซีพี และกลุ่มบริษัทในเครือฯ รวมพลังจิตอาสา ภาครัฐ ชุมชนและประชาชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เครือซีพี และกลุ่มบริษัทในเครือฯ รวมพลังจิตอาสา ภาครัฐ ชุมชนและประชาชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
TNN ช่อง16
27 พฤศจิกายน 2565 ( 10:42 )
49
เครือซีพี และกลุ่มบริษัทในเครือฯ รวมพลังจิตอาสา ภาครัฐ ชุมชนและประชาชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

25 พฤศจิกายน 2565 - คณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มบริษัทในเครือฯ  ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  นำโดย นายขจร เจีรวนนท์  กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ดร.นริศ  ธรรมเกื้อกูล  ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโลตัสส์เอเชีย-แปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน) นายจอมกิตติ  ศิริกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  นายภูมิชัย  ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด นายโกศล สิงหนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วยพนักงานซีพีอาสา และประชาชนกว่า  200  คน ร่วมใจผนึกกำลังทำความดี ปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ในอีก 34 จุด มีเพื่อนพนักงานซีพีอาสากว่า 1,700 คนเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ


นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  กล่าวว่า  ตามที่ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ มีนโยบายให้ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันจิตอาสาประจำปีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม และเพื่อสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยรอบ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  
ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญ


สาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  พร้อมกันทั่วประเทศ ในปีนี้กิจกรรมหลักได้ร่วมกับเขตบางขุนเทียนปลูกต้นโกงกางในพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน ตามแนวพระราชดําริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนที่นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศชายฝั่ง อันเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์น้ำ และยังมีประโยชน์มากมาย อาทิ ช่วยป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งและดูดซับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ช่วยปกป้องประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งจากภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากความสมดุลของระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง อีกทั้ง ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนขนาดมหาศาล เนื่องจากมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูง จึงช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก และสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของเนื้อไม้ และกักเก็บคาร์บอนในดินได้ในปริมาณที่มากกว่าป่าบกถึง 6 เท่าตัว นอกจากนี้ ยังเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ  จึงนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งศึกษาธรรมชาติ อีกด้วย

 

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ที่หลากหลาย ในพื้นที่รอบสำนักงาน และพื้นที่สาธารณะ อาทิเช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน หรือ CPF ที่โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน จ.พังงา จัดกิจกรรมเก็บขยะ ณ ชายหาดทับตะวัน และหน่วยงานวิจัยพัฒนา โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน จัดกิจกรรมปลูกมะพร้าวชายทะเลวัดหัวคุ้ง อ.ระโนด จ.สงขลา  ส่วนทางด้านบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จ.เชียงใหม่  ทำความสะอาดพื้นที่ พัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงสถานทำสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดแม่สะลาบ ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จ. ขอนแก่น  จัดกิจกรรมซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทาสีเครื่องเด็กเล่น ทำความสะอาด แจกอาหาร  


 


ขณะที่กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (CPPC) และ บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่สถานพักตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ และปลูกป่าในพื้นที่โรงงานสีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ขณะที่ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากัด (ธุรกิจไอศกรีม ) จัดกิจกรรมตีเส้นสนามโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ และ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (ธุรกิจสัตว์เลี้ยง) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  ที่โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ จ.สมุทรปราการ 

 


ด้าน CP Medical Center  จัดกิจกรรมอาสาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดกาหลง จ.สมุทรปราการ อาทิ การปลูกพืชผักสวนครัว การแนะนำวิธีล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การปรับปรุงห้องสมุด การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และการมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับโรงเรียน เป็นต้น  และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง  ทำความสะอาดทางเดินริมถนนรัชดา และ ถนนหน้าอาคารทรู ทาวเวอร์รัชดา และเก็บขยะบริเวณคลองยายสุ่น ถนนรัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง