สมุทรสาคร ตั้งด่านจุดตรวจร่วม 4 แห่ง ล็อกดาวน์คนเดินทางข้ามจังหวัดต้องแสดงหลักฐานขออนุญาต

สมุทรสาคร ตั้งด่านจุดตรวจร่วม 4 แห่ง ล็อกดาวน์คนเดินทางข้ามจังหวัดต้องแสดงหลักฐานขออนุญาต
มติชน
11 กรกฎาคม 2564 ( 11:06 )
21
สมุทรสาคร ตั้งด่านจุดตรวจร่วม 4 แห่ง ล็อกดาวน์คนเดินทางข้ามจังหวัดต้องแสดงหลักฐานขออนุญาต

ข่าววันนี้ ตามที่ ศบค.ได้ประกาศล็อกดาวน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีก 5 จังหวัด เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคมเป็นต้นไป ยกเว้นการตั้งด่านดำเนินการทันทีนั้น ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ร่วมอยู่ด้วยนั้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคำสั่งล็อกดาวน์ของ ศบค. และการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ออกคำสั่งตั้งจุดตรวจร่วม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

 

จุดที่ 1 บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี ถนนเอกชัย (ขาเข้า) หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จุดที่ 2 บริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนสาริน ถนนเจษฎาวิถี-สาริน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จุดที่ 3 บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ถนนพุทธสาคร (ขาเข้า) หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน และ จุดที่ 4 บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันบางจาก (สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว) ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

โดยในจุดตรวจร่วมทั้ง 4 แห่ง ก็จะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด และการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ตามมาตรการของ ศบค. อันจะเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

 

นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วม บริเวณถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน หน้าสำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว เพื่อทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดถึงการตรวจยานพาหนะผู้ที่สัญจรไปมาเนื่องจากเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่าจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม ซึ่งปกติจะมีผู้ที่ทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครสาครเดินทางผ่านไปมาเป็นประจำทุกวันนั้น ก็ได้บอกว่า ในช่วงนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เน้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลถึงความจำเป็นที่ต้องเข้มงวดในการเดินทางตามนโยบายของ ศบค.ที่ต้องการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้หมดไปโดยเร็ว จึง ขอให้พี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด แสดงหลักฐานการขออนุญาตเดินทางไปยังสถานที่ใดๆ พร้อมทั้งให้ดูแลตัวเองอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนแออัด เว้นระห่างและสวมหน้ากากตลอดเวลา

 

ขณะที่ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ เป็นการระบาดที่รุนแรงกว่าที่ผ่านมา ซึ่งการควบคุมการเดินทางนั้น จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์ 14 วัน ของ ศบค. พร้อมกับมาตรการดูแลตนเองด้วย โดยส่วนตัวนั้นรู้ดีว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบและเกิดความลำบากต่อสถานการณ์นี้เป็นอย่างมาก แต่เชื่อว่าหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติอย่างจริงจัง เราจะผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน สำหรับในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากมาตรการตั้งด่าน หรือจุดตรวจร่วมทั้ง 4 แห่งแล้ว ก็จะต้องมีการออกประกาศคำสั่งของจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับคำสั่ง ศบค.เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 14 วันต่อไป

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง