รีเซต

ชาวนาโคราชเฮ ได้ลมมรสุมช่วยนาข้าว ใช้โอกาสนำเด็กๆ ลงแขกดำนา

ชาวนาโคราชเฮ ได้ลมมรสุมช่วยนาข้าว ใช้โอกาสนำเด็กๆ ลงแขกดำนา
มติชน
16 สิงหาคม 2563 ( 10:05 )
95
ชาวนาโคราชเฮ ได้ลมมรสุมช่วยนาข้าว ใช้โอกาสนำเด็กๆ ลงแขกดำนา

จากอิทธิพลของ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนาม ซึ่งลักษณะอากาศเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีฝนและฝนตกหนักบางแห่ง โดยในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีฝนตกลงมาครอบคลุมทั้งพื้นที่ และบางแห่งฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันนานกว่า 1 ชั่วโมง ส่งผลทำให้น้ำเกิดท่วมขังพื้นผิวถนน บริเวณบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน แต่ฝนที่ตกลงมากลับส่งผลดีกับพื้นที่การเกษตร อย่างเช่น นาข้าวแปลงใหญ่กว่า 2 หมื่นไร่ ในอำเภอพิมาย หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมานานหลายสัปดาห์

 

ในขณะที่ไร่ภูเกรนพิมาย ศูนย์การเรียนรู้แห่งหนึ่งในตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย ก็ได้ใช้โอกาสนี้ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม “ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ” สอนเด็กๆ และชาวบ้านในพื้นที่ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการทำเกษตรบนพื้นที่แห้งแล้ง

 

โดยนายภูวรุตม์ ขยันงาน เจ้าของไร่ภูเกรน เปิดเผยว่า ได้ใช้พื้นที่ว่างขนาด 2 ไร่ ที่ประสบความแห้งแล้งเนื่องจากตั้งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำชลประทาน ปรับพื้นที่เป็นแปลงเกษตร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้คนในชุมชนมีความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมลงแรงปักดำต้นข้าวในแปลงเกษตร เพื่อนำผลผลิตข้าวที่ได้ไปใช้ประกอบเป็นอาหารรับประทานในชุมชน เป็นการช่วยลดต้นทุนค่าอาหารและยังช่วยปลูกฝังส่งเสริมให้ชาวบาน และเด็กๆ เยาวชนในชุมชน มีความอดทน และมีใจรักในอาชีพการเกษตร นอกจากนี้ ยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ถ่ายทอดการเรียนการสอนการทำนาบนพื้นที่แห้งแล้ง ขยายผลให้กับคนในชุมชนอื่นๆ ได้ด้วย โดยบรรยากาศการดำนาเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีเกษตรกร ชาวบ้าน เด็กๆ มาช่วยกันอย่างเต็มที่ พร้อมกับร่วมกันขับกล่อมบทเพลงซึ่งเข้ากับบรรยากาศท้องทุ่งนาในอดีตจริงๆ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง