รีเซต

ข่าวดี! ราคาปุ๋ยในประเทศ ลดลงต่อเนื่อง เพียงพอต่อฤดูเพาะปลูก

ข่าวดี! ราคาปุ๋ยในประเทศ ลดลงต่อเนื่อง เพียงพอต่อฤดูเพาะปลูก
TNN ช่อง16
15 พฤษภาคม 2566 ( 10:08 )
84
ข่าวดี! ราคาปุ๋ยในประเทศ ลดลงต่อเนื่อง เพียงพอต่อฤดูเพาะปลูก

จากการติดตามสถานการณ์ปุ๋ยเคมี นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาได้ปรับลดอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม่ปุ๋ยทั้งไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P) และโพแทส (K) ราคาปรับลดลงแล้ว ร้อยละ 20-49 อาทิ ยูเรีย (46-0-0) ราคาลดลงถึง ร้อยละ 49 แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ราคาลดลง ร้อยละ 41 ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) ราคาลดลง ร้อยละ 20 และโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ราคาลดลง ร้อยละ 20 

โดยต้องยอมรับว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่มีต่อปริมาณปุ๋ยในตลาดโลก แต่กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีกลยุทธ์ เป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากเรื่องของปริมาณ โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทำให้มีการนำเข้าปุ๋ยมากขึ้น 

อีกทั้งยังให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้า นำปุ๋ยจากประเทศอื่นเข้ามาทดแทนส่วนที่ขาดหายไปจากผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน จนขณะนี้สต๊อกปุ๋ยของทุกโรงงานทั่วประเทศ ณ เดือน เม.ย. 66 มีประมาณ 1.42 ล้านตัน มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 30 เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าจะมีปุ๋ยใช้อย่างเพียงพอ พร้อมสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่อย่างแน่นอน 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป รวมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการจำหน่ายในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุน เมื่อต้นทุนนำเข้าปุ๋ยลดลงราคาจำหน่ายก็ต้องลดลงด้วย ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันสมควร 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง