รีเซต

รัฐวิสาหกิจส่งรายได้ผ่านเป้าฉิวเฉียด ทั้งปีแตะ 1.6 แสนล้านบาท รับโควิดกระทบหนัก

รัฐวิสาหกิจส่งรายได้ผ่านเป้าฉิวเฉียด ทั้งปีแตะ 1.6 แสนล้านบาท รับโควิดกระทบหนัก
ข่าวสด
6 ตุลาคม 2564 ( 15:34 )
31
รัฐวิสาหกิจส่งรายได้ผ่านเป้าฉิวเฉียด ทั้งปีแตะ 1.6 แสนล้านบาท รับโควิดกระทบหนัก

รัฐวิสาหกิจส่งรายได้ทะลุเป้า - นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ได้จำนวน 160,070 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 270 ล้านบาท หรือคิดเป็น 100.17% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 159,800 ล้านบาท

 

 

โดยรัฐวิสาหกิจสามารถจัดเก็บรายได้และนำส่งรายได้แผ่นดิน อยู่ที่ 144,220 ล้านบาท ขณะที่กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% จัดเก็บรายได้และนำส่งรายได้แผ่นดิน อยู่ที่ 15,850 ล้านบาท โดยในภาพรวมรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สคร. ได้ขอความร่วมมือให้รัฐวิสาหกิจยังคงนำส่งรายได้แผ่นดินให้เป็นไปตามเอกสารงบประมาณ และได้รับความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างดี และกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 มีการนำส่งเงินปันผลเพิ่มเติมในเดือนก.ย. 2564 จึงทำให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% เป็นส่วนสำคัญในการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในปีงบประมาณ 2564

 

 

“ในปีงบประมาณ 2565 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 142,800 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ารัฐวิสาหกิจยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นเดิม” นางปานทิพย์ กล่าว

 

 

อย่างไรก็ดี สคร. จะกำกับติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการ มาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% เป็นกลไกในการช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง