รีเซต

สคร.เผยรสก.จัดส่งรายได้แผ่นดิน 6 เดือน ปีงบ 63 สูงกว่า 1 แสนล.

สคร.เผยรสก.จัดส่งรายได้แผ่นดิน 6 เดือน ปีงบ 63 สูงกว่า 1 แสนล.
มติชน
8 เมษายน 2563 ( 13:55 )
90
สคร.เผยรสก.จัดส่งรายได้แผ่นดิน 6 เดือน ปีงบ 63 สูงกว่า 1 แสนล.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคม 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% (กิจการฯ) จำนวน 4,307 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) จำนวน 101,173 ล้านบาท คิดเป็น 101% ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็น 92% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด

 

นายประภาศ กล่าวว่า ทั้งนี้หน่วยงานที่นำส่งสูงๆ เช่น 1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 26,055 ล้านบาท  2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,301 ล้านบาท 3 .บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139 ล้านบาท 4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    10,500 ล้านบาท 5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท  6. ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท  7 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,020 ล้านบาท 8. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท  9. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,839 ล้านบาท 10. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,414 ล้านบาท  อื่นๆ 7,872 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง