รีเซต

เดลต้า แจงตลาดหลักทรัพย์ "ไม่ทราบ" หลังเจอถาม ทำไมราคาหุ้น พุ่งขึ้นผิดปกติ

เดลต้า แจงตลาดหลักทรัพย์ "ไม่ทราบ" หลังเจอถาม ทำไมราคาหุ้น พุ่งขึ้นผิดปกติ
มติชน
6 มกราคม 2564 ( 12:00 )
63
เดลต้า แจงตลาดหลักทรัพย์ "ไม่ทราบ" หลังเจอถาม ทำไมราคาหุ้น พุ่งขึ้นผิดปกติ

วันนี้ (6 ม.ค.) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) เนื่องจากพบว่า สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน บริษัทฯ ขอชี้แจงดังนี้

 

1. บริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ? 

ไม่มี

2. บริษัททราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่ ?

ไม่ทราบ

3.สารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการชี้แจง (ถ้ามี) ?

ไม่มี หากมีบริษัทจะเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง