การบินไทย ประกาศขยายเวลาลดเงินเดือนพนักงานต่ออีก 3 เดือน

การบินไทย ประกาศขยายเวลาลดเงินเดือนพนักงานต่ออีก 3 เดือน
TNN ช่อง16
1 มิถุนายน 2563 ( 08:28 )
35
การบินไทย ประกาศขยายเวลาลดเงินเดือนพนักงานต่ออีก 3 เดือน


วานนี้ (31พ.ค.63) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศล่าสุด ปรับลดการจ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนพนักงานลงต่อไปอีก 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม นี้ ระบุว่า บริษัทประสบภาวะขาดทุนขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว

 

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัท รวมถึงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวในเดือนมิถุนายน

 

การบินไทย จึงไม่สามารถดำเนินการบินได้ตามปกติ ทำให้จำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายทุกรายการเท่าที่จำเป็น โดยการประชุมบอร์ดนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีมติ ลดการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 

 

พนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่ หรือ กรรมการผู้จัดการบริษัท การบินไทย จะจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือนให้ร้อยละ 60  ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จ่ายให้ร้อยละ 50  พนักงานส่วนอื่น ๆ บริษัทจะในอัตราลดแบบขั้นบันได  โดยบริษัทจะจัดทำหนังสือแสดงเจตนายินยอมด้วยความสัมครใจของพนักงาน ในการรับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องลงนาม ภายใน วันที่ 15 มิถุนายนนี้

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง