เผยยอดผ่านสิทธิ์ “เราชนะ” แค่ 8.3 ล้านคน คัดกรองจากแอพฯเป๋าตัง เปิด 2 กลุ่มไม่ได้

เผยยอดผ่านสิทธิ์ “เราชนะ” แค่ 8.3 ล้านคน คัดกรองจากแอพฯเป๋าตัง เปิด 2 กลุ่มไม่ได้
ข่าวสด
4 กุมภาพันธ์ 2564 ( 18:01 )
53
เผยยอดผ่านสิทธิ์ “เราชนะ” แค่ 8.3 ล้านคน คัดกรองจากแอพฯเป๋าตัง เปิด 2 กลุ่มไม่ได้

เผยยอดผ่านสิทธิ์ “เราชนะ” แค่ 8.3 ล้านคน จากทั้งหมด 16.8 ล้านคน คัดกรองจากแอพฯเป๋าตัง ตรวจสอบผล 5 ก.พ.64 ผ่าน www.เราชนะ.com

 

 

วันที่ 4 ก.พ. น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย ได้คัดกรองคุณสมบัติสำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 ม.ค.64 (กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) ทั้งหมด 16.8 ล้านคน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมมาตรการเราชนะที่ 8.3 ล้านคน

 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีแอพพลิเคชั่นเป๋าตังทั้ง 16.8 ล้านคน สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งมีจำนวนผ่านสิทธิ์ประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านสิทธิ์ เป็นกลุ้มข้าราชการ และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีอีกชุดมาตรการเยียวยาไว้ในระยะต่อไป

 

โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ.64 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค.

 

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. – 8 มี.ค.2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้ให้บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้หรือบริการขนส่งสาธารณะ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย

 

สำหรับความพร้อมในการโอนวงเงินสิทธิ์ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถือบัตรฯ) ครั้งแรกในวันที่ 5 ก.พ.2564 ซึ่งจะได้รับวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์จนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท (ได้รับวงเงินเพิ่มจำนวน 5,400 บาท สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ 5,600 บาท สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยกลุ่มผู้ถือบัตรฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค.64

 

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรฯ สามารถตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือได้ที่เครื่องกดเงินอัตโนมัติ (Cash Machine หรือ ATM) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือเครื่องรูดบัตร (Electronic Data Capture: EDC) ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง