รีเซต

คณะแพทยศาสตร์ มธ. เผยเหตุ นศ.แพทย์ ติดโควิด เจอ นศ.เสี่ยง 47 ราย

คณะแพทยศาสตร์ มธ. เผยเหตุ นศ.แพทย์ ติดโควิด เจอ นศ.เสี่ยง 47 ราย
ข่าวสด
16 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:15 )
72
คณะแพทยศาสตร์ มธ. เผยเหตุ นศ.แพทย์ ติดโควิด เจอ นศ.เสี่ยง 47 ราย

คณะแพทยศาสตร์ มธ. เผยเหตุ นศ.แพทย์ ติดโควิด หลังผู้ป่วยโควิด มารับบริการที่ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เจอ นศ.เสี่ยง 47 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 42 ราย เหลือรอผล 5 ราย

 

 

วันที่ 16 ก.พ.64 รศ.นพ.ศิลา ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ลงนามในแถลงการณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ว่า

 
 

ด้วยในวันที่ 13 ก.พ. 2564 ทาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มารับบริการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 ก.พ 2564 และจากการสอบสวนมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยดังกล่าวรวม 7 ราย

โดยทุกรายได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบว่า นักศึกษาแพทย์ 1 รายมีผลตรวจพบเชื้อ ขณะนี้นักศึกษาคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เริ่มดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษาที่ติดเชื้อดังกล่าวร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และให้คำแนะนำโดยจากการติดตามพบว่า มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 47 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 20 รายและสัมผัสเสียงต่ำ 27 ราย โดยทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อซึ่งผลการตรวจไม่พบเชื้อ 42 ราย ส่วนอีก 5 รายรอผลตรวจ

ทั้งนี้ ทาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมและดูแลการแพร่ระบาดในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงระบาดระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน ยังมีประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนำสำหรับบุคลากรและนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 24 กพ 2563 เป็นต้นมา โดยเน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ก่อนและหลังดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกครั้ง

ในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มิได้นิ่งนอนใจ ทั้งในเรื่องการดูแลรักษาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญและจะได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีมาตรการตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพิ่มเติมในนักศึกษา และมาตรการอื่นๆที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง