รีเซต

กรุงศรีฯอุ้ม SME ฝ่าโควิดระลอกใหม่อัดสินเชื่อ-พักชำระหนี้แสนล้าน

กรุงศรีฯอุ้ม SME ฝ่าโควิดระลอกใหม่อัดสินเชื่อ-พักชำระหนี้แสนล้าน
TNN ช่อง16
27 มกราคม 2564 ( 13:48 )
193
กรุงศรีฯอุ้ม SME ฝ่าโควิดระลอกใหม่อัดสินเชื่อ-พักชำระหนี้แสนล้าน

นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นในไทยตั้งแต่ต้นปี  63  ธนาคารได้ติดต่อลูกค้า SME เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด  ทำให้ธนาคารรับรู้ถึงผลกระทบที่แท้จริงและสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ผ่านมาตรการช่วยเหลือของธนาคารเองและมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ 

ล่าสุดกรุงศรีฯ ได้ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SME ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก และลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมไปแล้ว 7,000 ราย จำนวน 21,500 ล้านบาท และได้พักชำระหนี้ให้กับลูกค้า 28,000 ราย โดยเป็นยอดสินเชื่อคงค้างประมาณ 110,000 ล้านบาท ผ่านพระราชกำหนดพักชำระหนี้ และเป็นยอดสินเชื่อคงค้างประมาณ 42,000 ล้านบาท ผ่านมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคาร 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ธนาคารจึงเร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ SME เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบและแบ่งเบาภาระของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องนโยบายของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน    

ส่วนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมมีทั้งในรูปแบบพักชำระเงินต้น พักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง และลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยจะพิจารณาตามผลกระทบที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้า  

ทั้งนี้ลูกค้าผู้ประกอบการ SME สามารถติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์โดยตรง หรือแจ้งขอรับมาตรการความช่วยเหลือได้ที่ “โครงการรับเรื่องจากลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19”เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง