เช็กด่วน! ตรวจสอบสิทธิ 'เราชนะ' รอบสุดท้าย ขอทบทวนสิทธิรอบ 2

เช็กด่วน! ตรวจสอบสิทธิ 'เราชนะ' รอบสุดท้าย ขอทบทวนสิทธิรอบ 2
มติชน
23 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:02 )
120
เช็กด่วน! ตรวจสอบสิทธิ 'เราชนะ' รอบสุดท้าย ขอทบทวนสิทธิรอบ 2

กรณีลงทะเบียน ‘เราชนะ’ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ซึ่งล่าสุด รองโฆษกรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ออกมาย้ำว่า รอบสุดท้าย! ขอทบทวนสิทธิ เราชนะ รอบ 2 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ www.เราชนะ.com ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน ให้ยื่นแบบภาษีปี 2563 ทางออนไลน์ ที่ http://rd.go.th  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ทบทวนสิทธิ แต่ไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564 ประกาศผล 19 มีนาคม 2564 เงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง 25 มีนาคม 2564

 

 

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง ชี้แจง กรณีประชาชนในกลุ่มผู้มีแอพพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ และกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ

ตรวจสอบเช็คสิทธิเราชนะ https://rights.เราชนะ.com/ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ

ยื่นขอทบทวนสิทธิเราชนะ https://appeal.เราชนะ.com กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการขอทบทวนสิทธิ ต้องยินยอมและรับทราบว่า ผลการพิจารณาของ กระทรวงการคลัง ในกระบวนการทบทวนสิทธิถือเป็นที่สุด

 

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ “เราชนะ” 

 

1. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ (ปุ่มสีเหลือง)

 

 

3. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่

– หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
– ชื่อ นามสกุล
– วัน เดือน ปี เกิด

 

4. หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู “ทบทวนสิทธิ”

 

5. รอตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ” ว่าผ่านการ “ทบทวนสิทธิเราชนะ” หรือไม่ ผ่าน www.เราชนะ.com โดยผู้ที่ขอทบทวนสิทธิรอบ 2 ครั้งนี้สามารถดูผลได้ตั้งแต่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2564

 

  •  วิธี “เช็คสิทธิเราชนะ” 

ทบทวนสิทธิแล้ว ต้อง “เช็คสิทธิเราชนะ” หรือ “ตรวจสอบสิทธิเราชนะ” ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ

3. กรอกข้อมูล เช็คสิทธิเราชนะ” ดังนี้

– หมายเลขบัตรประชาชน
– ชื่อและนามสกุลภาษาไทย
– วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก ตรวจสอบสถานะ” 

หาก “ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านได้รับสิทธิเราชนะ” และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด

 

หาก “ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี

กรณีมีปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com สอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

ตรวจสอบสถานะเราชนะลงทะเบียน และ ตรวจสอบเช็คสิทธิเราชนะคนละครึ่ง

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-111-1144 กด 2 – 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-109-2345 กด 3 – 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ
02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 จ – ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
02-111-1144

การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
02-109-2345 จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน
02-111-9999 กด 3 – 24 ชั่วโมง

อ้างอิง – สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง