รีเซต

กต.เตือนคนไทยเลี่ยงเดินทาง ห่วงกังวลต่อสถานการณ์อิสราเอล-อิหร่าน

กต.เตือนคนไทยเลี่ยงเดินทาง ห่วงกังวลต่อสถานการณ์อิสราเอล-อิหร่าน
TNN ช่อง16
14 เมษายน 2567 ( 13:12 )
16
กต.เตือนคนไทยเลี่ยงเดินทาง ห่วงกังวลต่อสถานการณ์อิสราเอล-อิหร่าน

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจาก สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่ามีการโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากในหลายทิศทาง โดยทางการอิสราเอลได้ประกาศเตรียมความพร้อมในการตั้งรับและสกัดการโจมตีดังกล่าว และทางการอิสราเอลได้ออกแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๐๐ น. จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๐๐ น. โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนการชุมนุมในจุดต่าง ๆ ของประเทศตามสถานการณ์ของพื้นที่ 


ปัจจุบัน มีคนไทยพำนักอยู่ในอิสราเอลประมาณ ๒๘,๐๐๐ คน และในอิหร่านประมาณ ๓๐๐ คน โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้ติดต่อกับชุมชนไทยเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์เป็นระยะเสมอมา โดยขณะนี้ ยังไม่มีรายงานคนไทยในอิสราเอลและอิหร่านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว


ประเทศไทยมีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจเพื่อมิให้สถานการณ์ย่ำแย่ลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่กรณีจำเป็น


กระทรวงการต่างประเทศขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนปลอดภัย โดยขอให้คนไทยทั้งในอิสราเอลและพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข่าวสารของทางการท้องถิ่น และจากสถานเอกอัครราชทูตไทยทุกแห่ง โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 


ในกรณีฉุกเฉินพี่น้องคนไทยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนได้ ดังนี้


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ:

หมายเลขฉุกเฉิน :  +๙๗๒ ๕๔๖ ๓๖๘ ๑๕๐ และ +๙๗๒ ๕๐๓ ๖๗๓ ๑๙๕

อีเมล์ : thaiembassy.tav@mfa.go.th

เฟสบุ๊ก: www.facebook.com/thaiembassytelaviv (ทุกเรื่องเมืองยิว)


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน:

หมายเลขฉุกเฉิน : +๙๘ ๙๑๒ ๕๐๐ ๗๙๓๓ และ +๙๘ ๙๑๒ ๑๕๙ ๘๖๙๙

อีเมล์ : thaiembassy.thr@mfa.go.th

เฟสบุ๊ก: www.facebook.com/ThailandinIran


หรือ Call Center กรมการกงสุล ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง