รีเซต

ทำถนนเชื่อมทางด่วนรับการพัฒนา EEC

ทำถนนเชื่อมทางด่วนรับการพัฒนา EEC
TNN ช่อง16
17 กรกฎาคม 2563 ( 13:02 )
79
ทำถนนเชื่อมทางด่วนรับการพัฒนา EEC

กรุงเทพฯ 17 ก.ค.63 -นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  เปิดเผยว่า กทพ.ได้จัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ พบว่ารูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณถนนบ้านเก่า รูปแบบที่ 2 (ออกแบบทางขึ้น-ลงใหม่ เพื่อเชื่อมต่อถนนบ้านเก่า) มีความเหมาะสมที่สุด สำหรับรูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี พบว่ารูปแบบที่ 2 (ออกแบบทางขึ้น-ลง เชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง โดยจุดสิ้นสุดทางพิเศษบนถนนเทพรัตน ทางขึ้น-ลง เชื่อมต่อสะพานทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง) มีความเหมาะสมที่สุด

“งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี จะช่วยลดการตัดกระแสจราจรบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมถึงการแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป” นายวิชาญกล่าว

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง