รีเซต

เงินเฟ้อลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือน

เงินเฟ้อลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือน
ทันหุ้น
6 พฤศจิกายน 2566 ( 14:34 )
49
เงินเฟ้อลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือน

#เงินเฟ้อ #ทันหุ้น –เงินเฟ้อทั่วไป เดือนต.ค. - 0.31% ลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือน กระทรวงพาณิชย์แจงเงินเฟ้อติดลบไม่กังวล

 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป ใน เดือนตุลาคม 2566 เท่ากับ 107.72 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 108.06 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ 0.31  เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือน สาเหตุจากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน

 

สำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป พ.ย. 66 คาดว่าเงินเฟ้อจะลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาสิกลุ่มอาหารยังคงมีแนวโน้มลดลง เช่น เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ำ ประกอบกับมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ ส่งผลให้ราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพอื่นๆ และต้นทุนการผลิต มีแนวโน้มลดลง รวมถึง ฐานราคาเดือนเดียวกันของปี 65 ที่ใช้คำนวณเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง

 

ทั้งนี้อุปสงค์ในประเทศมีการปรับตัวดีขึ้น ภาคท่องเที่ยว การส่งออก และราคาสินค้าเกษตรสำคัญรวมถึงสินค้าอุปโภค-บริโภค เนื่องจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ รวมทั้งเนื้อสุกร และผักสด ที่ราคาต่ำกว่าปี 2565

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนตุลาคม 2566 ที่ลดลงร้อยละ 0.31 มีการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.65 ตามการลดลงของราคาเนื้อสัตว์ ผักสด ( ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการเพาะปลูกมากกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ น้ำมันพืช มะพร้าว ) และมะขามเปียก ราคาลดลงต่อเนื่องตามราคาต้นทุนวัตถุดิบ สำหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น อาทิ ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง ผลไม้สด  รวมถึงกาแฟผงสำเร็จรูป กับข้าวสำเร็จรูป 

 

หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.09 ( ตามการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน (ค่ากระแสไฟฟ้า กลุ่มน้ำมันดีเซล) สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด (ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม) เครื่องใช้ไฟฟ้า (พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า) ราคาลดลงต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ 

 

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤศจิกายน 2566 คาดว่าจะปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2565 ตามราคาสินค้าในกลุ่มอาหาร (เนื้อสัตว์ เครื่องประกอบอาหาร) และกลุ่มพลังงาน (ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง) รวมถึงสินค้าอุปโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพหลายรายการ และต้นทุนการผลิตที่ปรับลดลง จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ประกอบกับฐานราคาในช่วงเดียวกันของปี 2565 อยู่ระดับสูง มีส่วนทำให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง โดยมีคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2566 อยู่ระหว่างร้อยละ 1.00– 1.70 ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง