"ซีแพนเนล" คาดหุ้นเข้าเทรด ก.ย. , ราคา 6 บาทเหมาะสมปัจจัยพื้นฐาน

"ซีแพนเนล" คาดหุ้นเข้าเทรด ก.ย. , ราคา 6 บาทเหมาะสมปัจจัยพื้นฐาน
ทันหุ้น
17 กันยายน 2564 ( 11:57 )
36
"ซีแพนเนล" คาดหุ้นเข้าเทรด ก.ย. , ราคา 6 บาทเหมาะสมปัจจัยพื้นฐาน

ทันหุ้น-"CPANEL" คาดหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาด mai ใน ก.ย.นี้ โดยกำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 6.00 บาท มองเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน ด้านที่ปรึกษาทางการเงิน มองธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูง 

 

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)   ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีแพนเนล จำกัด(มหาชน) หรือ CPANEL กล่าวว่า  การเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 39.50 ล้านหุ้น มีการกำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 6.00 บาท กำหนดวันจองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย. 64 และคาดว่าหุ้น CPANEL จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) ภายในเดือน ก.ย. 64 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า  “CPANEL”

 

“สำหรับการกำหนดราคา IPO ดังกล่าว ถือเป็นระดับราคาเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน โดย CPANEL ถือเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งในด้านประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และการยอมรับจากผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้างชั้นนำในประเทศ การระดมทุนเพื่อขยายโรงงานแห่งใหม่ รองรับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จะช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตในอนาคต” นายสมภพ กล่าว 

 

**ระดมทุนสร้างโรงงานใหม่ 

 

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ไปใช้ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ด้วยระบบการผลิต Fully Automated รองรับกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต โดยมีระยะเวลาก่อสร้างในช่วงไตรมาส 2/65 ถึงไตรมาส 4/66 คาดการณ์เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 1/67 รวมถึงชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 

“เชื่อมั่นว่าตลาด Precast Concrete จะขยายตัวได้อีกมาก ทั้งในส่วนของอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูง ซึ่งเป็นโอกาสให้บริษัทขยายตลาดและมีคำสั่งซื้อมากขึ้นจากมูลค่างานในมือ ณ 30 มิ.ย 64 (Backlog) ที่ 1,156.03 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ใน3 ปี โดย Precast Concrete ของ CPANEL มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการจัดการ ระบบการผลิต และระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการขนส่งที่รวดเร็ว โดยการระดมทุนในครั้งนี้จะสามารถทำให้บริษัทเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้”นายชาคริต กล่าว

 

**ที่ปรึกษามองธุรกิจมีโอกาสโตสูง

 

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บมจ.ซีแพนเนล ลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (ASL) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (KTBST) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (KTZ)  บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LHSEC) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST)

 

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า CPANEL เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 39.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 26.33% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยในวันที่ 17 ก.ย. 64 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

CPANEL ถือเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาไม่นานนัก แต่ด้วยการวางระบบทั้งด้านการผลิตและด้านการเงิน ทำให้บริษัทมีพื้นฐานกิจการที่แข็งแกร่ง ธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูง ซึ่งหลังจากการระดมทุนครั้งนี้ CPANEL จะมีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินต่อทุนจะลดลงอย่างมาก 

 

อีกทั้งความต้องการ Precast Concrete มีแนวโน้มสูงขึ้น จากการขาดแคลนแรงงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงข้อกฎหมายที่กำหนดจำนวนแรงงานในพื้นที่ก่อสร้าง ส่งผลให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมาก่อสร้างนิยมใช้ Precast Concrete มากขึ้น

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง