กสทช. เรียกช่อง New 18 และ JKN หารือ กรณีเช่าช่วงเวลาออกอากาศ

กสทช. เรียกช่อง New 18 และ JKN หารือ กรณีเช่าช่วงเวลาออกอากาศ
มติชน
10 มีนาคม 2564 ( 16:26 )
10
กสทช. เรียกช่อง New 18 และ JKN หารือ กรณีเช่าช่วงเวลาออกอากาศ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้เชิญบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด และบริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด เกี่ยวกับกรณีที่บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด จะดำเนินการเช่าช่วงเวลาออกอากาศของช่อง นิว 18 (NEW 18) โดยเช่าช่วงเวลาออกอากาศตลอดทั้งวัน

 

พลโท ดร.พีระพงษ์ กล่าวว่า ผลของการหารือพบว่า บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ ได้ให้บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด เช่าเวลาเพื่อดำเนินรายการร้อยละ 40 และการร่วมผลิตรายการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ พ.ศ.2556 โดยที่ผ่านมา ช่อง NEW 18 เป็นช่องรายการที่มีเนื้อหารายการสร้างสรรค์สังคม และปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556

 

พลโท ดร.พีระพงษ์ กล่าวว่า จึงได้กำชับให้ ช่อง NEW 18 คำนึงถึงการคัดสรรผู้ร่วมผลิตรายการที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน และดำรงตนให้เป็นสื่อที่มีจริยธรรมอย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ชมเป็นหลัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง