รีเซต

สถานการณ์ฝุ่นเชียงใหม่ล่าสุด ยังวิกฤตอันดับ 9 โลกคุณภาพอากาศแย่

สถานการณ์ฝุ่นเชียงใหม่ล่าสุด ยังวิกฤตอันดับ 9 โลกคุณภาพอากาศแย่
TNN ช่อง16
27 กุมภาพันธ์ 2567 ( 10:20 )
51
สถานการณ์ฝุ่นเชียงใหม่ล่าสุด ยังวิกฤตอันดับ 9 โลกคุณภาพอากาศแย่

วันนี้ ( 27 ก.พ. 67 )จากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในตัวเมืองเชียงใหม่ เกินค่ามาตรฐาน ตั้งแต่ช่วงเช้า จนถึงการตรวจวัดค่าฝุ่นละออกขนาดเล็ก ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มและส่งผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน จากการจัดดับเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก 


เว็บไซด์ iqair เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 - 0 9.00 น. พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ 9 ของโลก US AQI มีค่า 156 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีแดงมีผลกระทบต่อทุกคน


ขณะที่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากกรมควบคุมมลพิษ AIR 4 THAI .com  ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 6 จุด ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 - 09.00 น.แบบรายชั่วโมง พบว่า 5 จุดเกินค่าจำนวน 5 จุด จุดที่มากที่สุด ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอฮอด ต.หางดง อ.ฮอด มีค่า 70  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , จุดที่ 2 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม มีค่า 58  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  จุดที่ 3  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือเชียงใหม่ มีค่า 54  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 


จุดที่ 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว มีค่า 52  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จุดที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่  มีค่า 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   และ จุดที่ 6  กำลังจ่อเกินค่ามาฐาน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ  อ.เมือง, จ.เชียงใหม่ มีค่า 48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  


ข้อมูลจาก: ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพจาก:  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง