TrueID

กรมวิทย์ฯ เร่งผลิตน้ำยาตรวจหาเชื้อ "โอไมครอน" คาด 2-3 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ

กรมวิทย์ฯ เร่งผลิตน้ำยาตรวจหาเชื้อ "โอไมครอน" คาด 2-3 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ
TNN ช่อง16
29 พฤศจิกายน 2564 ( 15:26 )
49
กรมวิทย์ฯ เร่งผลิตน้ำยาตรวจหาเชื้อ "โอไมครอน" คาด 2-3 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ

วันนี้( 29 พ.ย.64) นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันว่าขณะนี้ไทยยังไม่พบสายพันธุ์โอไมครอน โดยมาตรการการเฝ้าระวังได้ตรวจหาเชื้อโอไมครอน จากผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรรวม 75 ตัวอย่างเสร็จแล้ว 45 ตัวอย่าง ยังไม่พบเชื้อ โอไมครอน  พบเป็นสายพันธุ์เดลตา และสายพันธุ์ย่อยของเดลตาส่วนผลการตรวจหาสายพันธุ์ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร 8 ราย ที่ได้ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชน ทั้งหมดไม่พบเชื้อโอไมครอน และขณะนี้ได้มีมาตรการให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ หากพบผลบวก ทุกรายจะต้องตรวจหาเชื้อหาสายพันธุ์โอไมครอน 

 

ทั้งนี้ วิธีการตรวจด้วยด้วย RT- PCR ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกยังคงตรวจหาเชื้อโอไมครอนได้และมีความเป็นได้น้อยมาก เพียง 2 ใน 400 เท่านั้นที่ชุดน้ำยาตรวจจะหาเชื้อโอไมครอนไม่เจอ

 

การตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ยังคงเป็นวิธีการตรวจหาเชื้อโควิดมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ แต่หากต้องการรู้สายพันธุ์ ต้องเข้าสู่กระบวนตรวจหาสารพันธุกรรมทั้งตัว และน้ำยาชุดตรวจพิเศษหาสายพันธุ์ เช่น น้ำยาชุดตรวจเฉพาะ เดลต้า อัลฟ่า บีต้า หากตัวอย่างเชื้อพบ 2 สายพันธุ์ในตัวอย่างเดียว สันนิษฐานได้ว่าคนนั้นมีเชื้อโอไมครอน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนาน้ำยาตรวจเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอน คาดว่า 2-3 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ

 

ขณะที่การตรวจด้วยชุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 หรือ แอนติเจนเทสคิท หรือ ATK  เบื้องต้นยังสามารถใช้ชุดตรวจ ATK ในการตรวจหาเชื้อได้  โดยขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการตรวจสอบชุดตรวจATK ต่อสายพันธุ์โอไมครอนต่อไป

 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กังวล ถึงกลุ่มแรงงานที่ลักลอบเข้ามายังประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติตามชายแดนต่างๆอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการระบาดโควิดได้ และสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

 

 

ภาพจาก สธ.

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง