รีเซต

นายกฯ ล่องเรือตรวจโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส ฝากกทม. จัดกิจกรรมเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว

นายกฯ ล่องเรือตรวจโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส ฝากกทม. จัดกิจกรรมเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว
TNN ช่อง16
13 มิถุนายน 2567 ( 12:43 )
33
นายกฯ ล่องเรือตรวจโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส ฝากกทม. จัดกิจกรรมเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว

วันนี้ (13 มิถุนายน 2567) เวลา 09.30 น. ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโครงการ 10 คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข “คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บางลำพู)”


ระหว่างลงเรือ นายกฯ รับฟังบรรยายโครงการพัฒนาคลองรอบกรุงตั้งแต่คลองโอ่งอ่างถึงคลองบางลำพู โดยสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร จากนั้น นายกฯ ขึ้นเรือที่บริเวณสะพานหัน คลองโอ่งอ่าง พร้อมกับเยี่ยมชมร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมคลองโอ่งอ่าง โดยนายกฯ พอใจกับการพัฒนาโครงการคลองโอ่งอ่าง ทำให้คนในพื้นที่มีอาชีพ และชื่นชมการปรับปรุงคลองโอ่งอ่างว่ามีบรรยากาศที่ดี สวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ และน่าท่องเที่ยว พร้อมฝากกรุงเทพมหานครให้ดึงไฮไลท์และกิจกรรมเด่น ๆ มาประชาสัมพันธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว  รวมถึงโปรโมทคลองโอ่งอ่างสู่สายตานักท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก ขณะที่ประชาชนในชุมชนได้ขอให้นายกฯ และ กทม. รักษาความสะอาดเป็นระเบียบแบบนี้ตลอดไป 


จากนั้น นายกฯ นั่งเรือต่อที่ท่าสะพานหันไปยังท่าเทียบเรือพิพิธภัณฑ์บางลำพู ริมคลองบางลำพู เขตพระนคร พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บางลำพู โดยมีมัคคุเทศก์น้อยนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บางลำพู ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดเตรียมและมอบของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์ปักชุดโขนชุดละครของชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ - ไก่แจ้ และแผนที่ท่องเที่ยวบางลำพูฉบับพกพาให้นายกฯ  จากนั้น นายกฯ ได้ชม concept ของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นหน้าต่าง ที่เห็นทัศนียภาพจากป้อมมหากาฬสู่ป้อมพระสุเมรุ และฟังเกร็ดความรู้และเรื่องราวจากมัคคุเทศก์เด็กบางลำพูภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง