รีเซต

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 "สมัครร้านค้า คนละครึ่งเฟส 5" รายเดิม-รายใหม่ พร้อมเช็กผลลงทะเบียน ที่นี่!

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 "สมัครร้านค้า คนละครึ่งเฟส 5" รายเดิม-รายใหม่ พร้อมเช็กผลลงทะเบียน ที่นี่!
Ingonn
15 สิงหาคม 2565 ( 10:15 )
6.7K
ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 "สมัครร้านค้า คนละครึ่งเฟส 5" รายเดิม-รายใหม่ พร้อมเช็กผลลงทะเบียน ที่นี่!

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 เริ่มแล้ว! สมัครร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5 15 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่ 06.00-22.00 น. ผ่านเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนร้านค้า คนละครึ่งเฟส 5 พร้อมสมัครแอปถุงเงิน ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้ว  ผู้ประกอบการที่ต้องการสมัครร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5 เช็กเงื่อนไขที่นี่!

 

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 สำหรับร้านค้า

 1. เข้าเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com
 2. เลือก “ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสําหรับร้านค้าใหม่”
 3. กรอกข้อมูลสําหรับลงทะเบียน
  ร้านค้าใหม่ : กรอกข้อมูลรายละเอียดร้านค้าถุงเงิน
  ร้านค้าเดิม : ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลการติดต่อร้านค้าให้เป็นปัจจุบัน 4. เลือกโครงการภาครัฐที่ต้องการสมัคร/สมัครแอปฯถุงเงิน
  การสมัครเข้าร่วมโครงการภาครัฐ : ร้านค้าสามารถเลือกสมัครโครงการภาครัฐในขั้นตอนการสมัครร้านค้าถุงเงิน
  การสมัคร แอปฯ ถุงเงิน : กรณีต้องการสมัครแอปฯ ถุงเงินเท่านั้น เลือก “สมัครเพิ่มเติม ภายหลัง” หรือกลับเข้ามาเพื่อสมัครโครงการภาครัฐภายหลัง

 5. ตรวจสอบข้อมูล เมื่อร้านค้าตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย และกดปุ่มยืนยัน


 6. สมัครร้านค้าถุงเงินสําเร็จ  ร้านค้าสามารถเริ่มใช้งานแอปฯ ถุงเงินได้ทันที สําหรับผลการสมัครโครงการภาครัฐ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมและต้องรอผลการตรวจสอบประมาณ 5-7 วันทําการ

 

 

ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4

ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เมื่อเข้าเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทย จะขึ้นสถานะอนุมัติเข้าร่วมโครงการ ร้านค้าสามารถเข้าใช้งานแอปฯถุงเงิน เพื่อกดรับเงื่อนไขโครงการฯ และใช้งานได้ตามช่วงเวลาที่โครงการฯกําหนด

 

หมายเหตุ : ตรวจสอบผลพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปฯ ถุงเงิน จะปรากฎปุ่มคนละครึ่ง หากลูกค้าเคยทำผิดเงื่อนไขโครงการภาครัฐ หรือเคยแจ้งยกเลิกร่วมโครงการภาครัฐ จะไม่สามารถร่วมโครงการได้

 

 

ตัวอย่างหน้าจอแจ้งผลการ "ลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่งเฟส 5"

 

เช็คประเภทร้านค้า สมัครร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5

 1. คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher/gift card) บัตรเงินสด (cash card) และสินค้า/บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระล่วงหน้า (prepaid)
 2. การซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสดหรือรับแลกสินค้า/บริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด
  (คลิกรายละเอียด)
 3. ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ยกเว้น ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน
 4. ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์
 5. เริ่มลงทะเบียนร้านค้าใหม่ตั้งแต่ 15 ส.ค. 65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6.00 - 22.00 โดยมีช่องทางดังนี้
  • สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น
  • ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศในเวลาทำการ

 

"สมัครร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5" ต้องมีอะไรบ้าง

 1. กลุ่มร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ร้านขายสินค้าทั่วไป ผู้ประกอบการรายย่อย

  คุณสมบัติ
  • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ยกเว้น ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง หรือร้านค้า
   ของวิสาหกิจชุมชน
  • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์

 2. กลุ่มร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

  คุณสมบัติ
  • ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการและขึ้นทะเบียน ร้านธงฟ้าฯ จากกรมการค้าภายในแล้ว

 3. กลุ่มบริการ
  • บริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ บริการรถโดยสารสาธารณะ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล ยกเว้น การบริการของ
    กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง หรือการบริการของวิสาหกิจชุมชน
  • บริการขนส่งสาธารณะประกอบกิจการที่ไม่ใช่นิติบุคคล ได้แก่ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
   (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสอง
   แถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
  • บริการขนส่งมวลชนสารณะในนามนิติบุคคล ได้แก่ รถไฟฟ้าเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ
   และเรือโดยสารสาธารณะ

 

ช่องทางลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง 2565

บุคคลธรรมดา

กรณีเป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐ ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

 1. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
 2. สมัครด้วยตนเอง ผ่าน www.คนละครึ่ง.com
  • มีบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย
 3. ผ่านสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

กรณีเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐ ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือกรณีเป็นผู้ประกอบการร้านค้า บริการ หรือขนส่งสาธารณะ

 1. สมัครด้วยตนเอง ผ่าน www.คนละครึ่ง.com
  • มีบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย
 2. ผ่านสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

 

นิติบุคคล (กองทุนหมู่บ้าน , วิสาหกิจชุมชน , ผู้ให้บริการขนส่งมวลชน สาธารณะ (Mass Transit))

กรณีเป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐ ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

 • ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการพร้อมเอกสารประกอบ* ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ


กรณีเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐ ที่ไม่มีที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

 1. สมัครถุงเงินกรุงไทยด้วยตนเอง ผ่าน www.ถุงเงินกรุงไทย.com หรือสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดโดย TAX ID เดียวกับนิติบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ)
 2. ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการพร้อมเอกสารประกอบ ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

วิธีการใช้งานแอปถุงเงิน คนละครึ่งเฟส 5

 1. ร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จะเห็นปุ่มโครงการคนละครึ่ง (สีขาว)
 2. กดปุ่ม “คนละครึ่ง” เพื่อรับ T&C เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
 3. เมื่อกดปุ่ม “ยอมรับ” T&C ในช่วงที่ยังไม่เริ่มโครงการคนละครึ่งจะแสดง Popup เตือน
 4. เมื่อกดปุ่ม “ยอมรับ” T&C ในช่วงเวลาโครงการคนละครึ่ง ปุ่มจะกลายเป็นสีฟ้า พร้อมใช้
 5. ช่วงเวลาโครงการคนละครึ่งคือ 06:00 - 23:00 น. หากเข้าใช้งานก่อนหรือหลังเวลาดังกล่าว จะแสดง popup เตือน

 

 

ไทม์ไลน์"คนละครึ่งเฟส 5" เงินเข้าวันไหน

วันที่

สิทธิคนละครึ่งเฟส 5

15 สิงหาคม 2565เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า
17 สิงหาคม 2565เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร-เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform
19 สิงหาคม 2565
 • รายเก่า ยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 
 • รายใหม่ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5
1 กันยายน 2565เริ่มใช้จ่ายใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5
14 กันยายน 2565วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก กรณีผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 หากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลังวันที่ 1 ก .ย. 65 จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS
31 ตุลาคม 2565สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

ข้อมูล www.คนละครึ่ง.com

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม