เจ้อเจียงดึงจุดแข็ง สร้าง 'ชนบท' งดงาม หนุนท่องเที่ยว-การเกษตร

เจ้อเจียงดึงจุดแข็ง สร้าง 'ชนบท' งดงาม หนุนท่องเที่ยว-การเกษตร
Xinhua Thai
27 สิงหาคม 2564 ( 17:26 )
17
เจ้อเจียงดึงจุดแข็ง สร้าง 'ชนบท' งดงาม หนุนท่องเที่ยว-การเกษตร

เจียซิง, 27 ส.ค. (ซินหัว) -- ชมบรรยากาศหมู่บ้านซิงเฉิงและหมู่บ้านซินชาง เมืองเจียซิง มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน ซึ่งบูรณาการทรัพยากรเข้ากับข้อได้เปรียบในท้องถิ่น สร้างสรรค์พื้นที่ชนบทสวยงาม ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรตลอดหลายปีที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บันทึกภาพวันที่ 26 ส.ค. 2021)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง