ถาวร เผยคมนาคมลุย 3 โครงการรถไฟทางคู่ภาคใต้ หนุนสร้างอุโมงค์ลอดใต้รางรถไฟบ้านโป่งลดอุบัติเหตุ

ถาวร เผยคมนาคมลุย 3 โครงการรถไฟทางคู่ภาคใต้ หนุนสร้างอุโมงค์ลอดใต้รางรถไฟบ้านโป่งลดอุบัติเหตุ
มติชน
2 ธันวาคม 2563 ( 18:35 )
65
ถาวร เผยคมนาคมลุย 3 โครงการรถไฟทางคู่ภาคใต้ หนุนสร้างอุโมงค์ลอดใต้รางรถไฟบ้านโป่งลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่รัฐสภา นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตอบกระทู้ถามนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดราชบุรี กรณีการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟทางคู่ในเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยขอรับจัดสรรงบประมาณ 8,390 ล้านบาท และกระทรวงคมนาคมร่วมพิจารณาในกรอบวงเงินเพื่อขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมมีนโยบายสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และคำนึงถึงองค์ประกอบในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนที่ใช้บริการทางรถไฟ

 

 

นายถาวรกล่าวว่า ทั้งนี้กระทรวงคมนาคม ยังมีโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะเส้นทางปักษ์ใต้ส่วนต่อจากช่วงกรุงเทพ-นครปฐม-ชุมพร ประกอบด้วย


1. ช่วงชุมพร-สุราษฎรธานี ระยะทาง 168 กิโลเมตร งบประมาณ 23,080 ล้านบาท ขณะนี้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำลังพิจารณามาตรฐานอีไอเอ

 

2. ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 321 กิโลเมตร งบประมาณ 56,114 ล้านบาท ขณะนี้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำลังพิจารณามาตรฐานอีไอเอ

 

3. ช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร งบประมาณ 7,864.49 ล้านบาท ขณะนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบรายงานอีไอเอ แล้ว

 

ทั้งสามโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะนำเข้าพิจารณางบประมาณจากมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน และจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งในทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การคมนาคม และประโยชน์สาธารณะ คุ้มค่าต่อจำนวนเงินที่ใช้ไปอย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง