รีเซต

ถาวร เสนเนียม พร้อมทีมชลประทานลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดขยายคลอง”ไผ่-ศาลาธรรม์”

ถาวร เสนเนียม พร้อมทีมชลประทานลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดขยายคลอง”ไผ่-ศาลาธรรม์”
มติชน
16 กันยายน 2564 ( 13:57 )
33
ถาวร เสนเนียม พร้อมทีมชลประทานลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดขยายคลอง”ไผ่-ศาลาธรรม์”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา และคณะข้าราชการกรมชลประทาน ออกตรวจติดตามโครงการขุดขยายคลองไผ่ อำเภอระโนด ความยาว 16 กม. กว้าง 60 เมตร งบประมาณ 600 ล้านบาท ของปี 2565-2567 และ ขุดคลองศาลาธรรม์ อำเภอระโนด สงขลา ติดต่อกับ อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช งบประมาณ 300 ล้านบาท ของปี 2565-2567 ความยาว 13 กม กว้าง 60 เมตร คันคลองทั้ง 2 คลองเป็นถนนลาดยาง 1 ด้าน กักเก็บน้ำได้ไว้เป็นน้ำต้นทุน ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งการเกษตร ท่องเที่ยว เพาะพันธ์ุปลา ป้องกันน้ำท่วม และจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพได้ดีมาก

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง