รีเซต

ไม่รอด! ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 5 แกนนำกปปส. สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.

ไม่รอด! ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 5 แกนนำกปปส. สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.
TNN ช่อง16
8 ธันวาคม 2564 ( 15:48 )
85
ไม่รอด! ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 5 แกนนำกปปส. สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.

วันนี้ (8ธ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และรัฐสภาส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณี นายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธืปัตย์ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นายอิสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประรัฐ

กรณีถูกศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.317/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นายชุมพล นายอิสสระ และนายณัฏฐพล 5 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องทั้ง 5 สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) (6) และมาตรา 96 (2) หรือไม่ และออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง

ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อเวลา 15.00 น.  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และ นายอิสระ สมชัย นายถาวร เสนเนียมและนายชุมพล จุลใส  พ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากกรณีที่ศาลอาญา มีคำพิพากษาจำคุก และให้คุมขังระหว่างการขออุทธรณ์ พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะรับคำร้องขออุทธรณ์คดี และมีคำสั่งปล่อยตัว 

โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงเหตุผลว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 101 สมาชิกสภาพ ส.ส. จะสิ้นสุดลงเมื่อมีลักษณะต้องห้าม ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือถูกคุมขังโดยคำสั่งของศาล หรือรวมถึงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีจะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ คำพิพากษาของศาล มีผลใช้บังคับได้ จนกว่าศาลสูงจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น เมื่อศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิแล้ว ผู้นั้นย่อมมีสิทธิต้องห้ามโดยพลัน เนื่องจาก ส.ส.จะต้องปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากเหตุมัวหมองในการทำหน้าที่ 

เพราะการที่ ส.ส.ใดกระทำความผิดจนศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามลักษณะต้องห้ามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกภาพ ส.ส. ย่อมไม่อาจอยู่ในฐานะที่จะไว้วางใจในความสุจริตได้ ไม่สมควรให้เข้ามามีอำนาจในทางการเมืองอื่นอีกด้ย รวมถึงเจตนารมรณ์รัฐธรรมนูญดังกล่าว การดำรงตำแหน่ง ส.ส.เป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ ส.ส.ต้องได้รับการกลั่นกรองคุณสมบัติ เพื่อเป็นหลักประกันมีความประพฤติ และมีคุณสมบัติอันเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน มีความซื่อสัตย์ ปราศจากเหตุมัวหมอง ไม่มีเหตุความเสื่อมเสียเกียรติ ส.ส. จึงต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด 

โดยให้สมาชิกสภาพ ส.ส. ของทั้ง 5 คน ให้สิ้นสุดลง นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือ 7 เมษายน 2564 พร้อมให้คณะรัฐมนตรี ตราพระราชกฤษฎีแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้ผู้มีอยู่ในรายชื่อถัดไป ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น ๆ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย คือ ในวันนี้ (8 ธ.ค.) 


ภาพจาก สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง