รีเซต

ม.มหิดลฯประกาศปิดวิทยาเขตกาญจน์ หลังพบ "นศ." ติดโควิด

ม.มหิดลฯประกาศปิดวิทยาเขตกาญจน์ หลังพบ "นศ." ติดโควิด
TNN ช่อง16
31 ธันวาคม 2563 ( 15:43 )
355
ม.มหิดลฯประกาศปิดวิทยาเขตกาญจน์ หลังพบ "นศ." ติดโควิด

วันนี้( 31 ธ.ค.63) ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในวิทยาเขตกาญจนบุรี และให้จัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศการปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ศาลายาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และประกาศเพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในทุกพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย และทุกวิทยาเขตในต่างจังหวัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID 19) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 นั้น

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศเพิ่มเติมการปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องจากพบการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในวิทยาเขต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และขอให้บุคลากรและนักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ยกเว้นหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัย หรือหน่วยงานทางกายภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ให้รองอธิการบดีที่กำกับพื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ควบคุมและมอบหมายงานตามความเหมาะสมและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

2) การจัดการเรียนการสอน การสอบประจำภาค การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมมหาวิทยาลัยและการประชุมส่วนงานในพื้นที่ดังกล่าว ให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

3) ให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาเขตปฏิบัติตมมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือ ตรวจอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ และการใช้แอพพลิเคชั่นหมอชนะทั้งวิทยาเขต

ทั้งนี้ หากบุคลากรหรืนักศึกษามีอาการต้องสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถติดต่อ นายกฤษณ์ ขาวบาง ที่ปรึกษารองอธิการบดี วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ที่ โทร. 089-893-1109

4) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ที่เกี่ยวข้องและการแยกผู้ติดเชื้อและผู้เข้าข่ายเสี่ยงสูงออกจากพื้นที่ และจัดนักจิตวิทยาเพื่อให้คำปรึกษา รวมทั้งได้มีการจัดการแยกขยะและการจัดหาอุปกรณ์การวัดไข้และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้อำนวยความสะดวกตามสถานที่ต่างๆ

จึงประกาศมาเพื่อปฏิบัติโดยทั่วกัน และขอให้บุคลากรและนักศึกษาติดตามข่าวสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อย่างสม่ำเสมอ ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง