หมอแนะ "กลับภูมิลำเนา" ต้องเคร่งครัดมาตรการสกัด "โควิด-19"

หมอแนะ "กลับภูมิลำเนา" ต้องเคร่งครัดมาตรการสกัด "โควิด-19"
มติชน
3 พฤษภาคม 2563 ( 17:05 )
143
หมอแนะ "กลับภูมิลำเนา" ต้องเคร่งครัดมาตรการสกัด "โควิด-19"

หมอแนะ “กลับภูมิลำเนา” ต้องเคร่งครัดมาตรการสกัด “โควิด-19”

กลับภูมิลำเนา- เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะผู้บัญชาการของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้วในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างขึ้นมาได้อีก แม้ว่าในช่วงนี้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยจะลดลงเรื่อยๆ และมีมาตรการผ่อนปรนของทางภาครัฐก็ตาม แต่ในทุกพื้นที่ยังคงต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป

นพ.โสภณ กล่าวว่า แนะนำประชาชนที่กลับภูมิลำเนาไปก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของจุดตรวจคัดกรอง การกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค และรักษาความสะอาดในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน นอกจากนี้แต่ละคนต้องดูแลสุขอนามัยของตนเองให้ดี รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่สัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และไม่เป็นการนำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่กลับมาภูมิลำเนา เพื่อปกป้องพ่อแม่และญาติพี่น้องไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะหากกลุ่มนี้ได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

“หากจำเป็นต้องเดินทางออกจากบ้าน ถ้ากลับถึงบ้านแล้วต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว และควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่แออัด หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค และติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422” นพ.โสภณ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง