รีเซต

ครั้งแรกของรัฐบาล!คลัง จัดทำพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน

ครั้งแรกของรัฐบาล!คลัง จัดทำพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน
TNN ช่อง16
25 กรกฎาคม 2563 ( 11:07 )
152
ครั้งแรกของรัฐบาล!คลัง จัดทำพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน

วันนี้(25 ก.ค.63) นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เตรียมออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งแรกของรัฐบาลไทย

โดยสบน. จะดำเนินการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ผ่านผู้จัดจำหน่าย 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็นการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งเป็นโครงการการขนส่งที่สะอาด (Clean Transportation) อันจะมีส่วนช่วยในการลดมลภาวะทางอากาศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท รวมถึงจะมีการออกพันธบัตรภายใต้ พ.ร.ก. แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบในสังคม ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ตลอดจน สบน. ยังมีแผนที่จะออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนสำหรับโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนที่จะพัฒนาตลาดพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนให้มีสภาพคล่องสูงและสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน 

นอกจากนี้ สบน. ยังได้ร่วมสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการออกพันธบัตรสำหรับการดำเนินโครงการที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะนำร่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการเคหะแห่งชาติ ที่มีแผนจะออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อสังคม เป็นครั้งแรก ภายในปีงบประมาณ 2563 นี้ โดย สบน. พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐวิสาหกิจอี่นๆ ที่มีแผนจะออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะต่อไปอีก

ทั้งนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับและสนับสนุนอย่างดีจากผู้ร่วมตลาด และสามารถพัฒนาตลาดพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยเพื่อแสดงออกถึงความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันอย่างยั่งยืน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 "ปรีดี ดาวฉาย" ลาออก ธ.กสิกรไทย จ่อนั่งขุนคลังแทน "อุตตม"

 คลังเคลียร์ชัด! บัญชีหยุดเคลื่อนไหวเกิน10ปี ถูกยึดเงินฝากหรือไม่

 คลัง โอนเงินเยียวยา 3,000 ให้ผู้ถือ "บัตรคนจน" 1.14 ล้านราย 4 ก.ค.นี้


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง