รีเซต

'บิ๊กตู่'สั่งการ กอ.รมน.บูรณาการงานสกัดโควิดข้ามชายแดนไทย

'บิ๊กตู่'สั่งการ กอ.รมน.บูรณาการงานสกัดโควิดข้ามชายแดนไทย
มติชน
4 ธันวาคม 2563 ( 10:57 )
90
'บิ๊กตู่'สั่งการ กอ.รมน.บูรณาการงานสกัดโควิดข้ามชายแดนไทย

‘บิ๊กตู่’สั่งการ กอ.รมน.บูรณาการงานสกัดโควิดข้ามชายแดนไทย ‘โฆษกหนึ่ง’ เผยจัดการฝึกอบรมชุดวิทยากรขุนด่าน เร่งสร้างความตระหนักรู้ให้มีจิตสำนึกและความเข้าใจสถานการณ์

 

เมื่อวันที่ 4 ธัรนวาคม พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้แถลงว่า ตามที่มีสถานการณ์ผู้ลักลอบเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 และได้เดินทางต่อมาบางจังหวัดเช่น จ.เชียงใหม่ เป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดการติดเชื้อเป็นบางส่วนนั้น


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.รมน. จึงได้สั่งการและกำชับการปฏิบัติของ กอ.รมน. ผ่านศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศรมน.) ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ยังคงดำเนินการบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงในการสกัดกั้นการนำเชื้อจากต่างประเทศด้วยการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจการ/กิจกรรมในพื้นที่ได้อย่างเป็นปกติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่เหมาะสม

 

พล.ต. ธนาธิป กล่าวว่า นอกจากนี้ กอ.รมน. ได้มีแผนงานที่จะจัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กอ.รมน. (ชป.กร.กอ.รมน. / ชุดวิทยากรขุนด่าน) ในห้วงเดือน ธ.ค. 63 ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานเชิงรุกของ กอ.รมน. โดยจะใช้ชุดวิทยากรขุนด่านดังกล่าวลงพื้นที่สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนได้เข้าใจและรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการควบคุมโรคและมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (ศบค.) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้น อีกทั้งขอให้มีความตระหนักต่อสถานการณ์แต่อย่างตื่นตระหนกจากข่าวสารที่ได้รับ ขอให้ดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์

 

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า กอ.รมน. โดย ศรมน. ใคร่ขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการปฏิบัติมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, การหมั่นการล้างมือ, การรักษาระยะห่าง รวมถึง การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ เมื่อเข้าไปในสถานที่สาธารณะอย่างเคร่งคัด เหมือนที่เคยดำเนินการที่ผ่านมาต่อไป ทั้งนี้หากผู้ใดที่มีความเสี่ยงเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยเชื้อโรคโควิด-19 ขอทุกท่านได้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อสังคมด้วยการรีบติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อเข้ารับการตรวจเช็คอาการที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง