รีเซต

จีนเริ่มสร้าง 'สนามบินนานาชาติ' บน 'เกาะเทียม' ในต้าเหลียน

จีนเริ่มสร้าง 'สนามบินนานาชาติ' บน 'เกาะเทียม' ในต้าเหลียน
Xinhua
29 ตุลาคม 2566 ( 12:54 )
57
จีนเริ่มสร้าง 'สนามบินนานาชาติ' บน 'เกาะเทียม' ในต้าเหลียน

(แฟ้มภาพซินหัว : พื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอ่าวจิ่นโจว ต้าเหลียน ซึ่งเป็นโครงการสนามบินนอกชายฝั่งบนเกาะเทียม ในนครต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 28 ต.ค. 2023)

ต้าเหลียน, 29 ต.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันเสาร์ (28 ต.ค.) มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ได้เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการท่าอากาศยานนอกชายฝั่งบนเกาะเทียมในนครต้าเหลียน

รายงานระบุว่าโครงการท่าอากาศยานนานาชาติอ่าวจิ่นโจว ต้าเหลียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาค ถูกออกแบบเป็นสนามบินระดับ 4เอฟ (4F) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในจีนที่สามารถรับรองอากาศยานขนาดใหญ่

การก่อสร้างท่าอากาศยานฯ จะแบ่งเป็นสองระยะ โดยระยะแรกเป็นการก่อสร้างรันเวย์ 2 เส้น และอาคารรับรองผู้โดยสารขนาด 5 แสนตารางเมตร ซึ่งแต่ละปีจะสามารถรับรองผู้โดยสาร 43 ล้านคน และสินค้า 5.5 แสนตัน

อนึ่ง ท่าอากาศยานฯ จะมีส่วนส่งเสริมความพยายามของท้องถิ่นในการขยายระบบเครือข่ายศูนย์กลางการขนส่งหลายรูปแบบเชิงบูรณาการ ครอบคลุมการขนส่งทางทะเล บก อากาศ และราง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง