รีเซต

STX เคาะราคา IPO ที่หุ้นละ 3.00 บาท เสนอขาย 18-22 เม.ย.

STX เคาะราคา IPO ที่หุ้นละ 3.00 บาท เสนอขาย 18-22 เม.ย.
ทันหุ้น
17 เมษายน 2567 ( 13:54 )
41
STX เคาะราคา IPO ที่หุ้นละ 3.00 บาท เสนอขาย 18-22 เม.ย.

#ทันหุ้น-บริษัท สโตนวัน จำกัด(มหาชน) หรือ STX แจ้งในแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าได้กำหนดราคาหุ้น IPO ที่หุ้นละ 3.00 บาท โดยจะเสนอขายหุ้นในวันที่ 18-19 และ 22 เม.ย. 2567 โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยมีบล.ไอวี โกลบอล เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

 

บริษัท สโตนวัน ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 65 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 21.16% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

 

การกำหนดราคาของหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ กำหนดตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) ของบริษัท และสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 19.10 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.16 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่จำนวน 38.04 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 242.13 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (Pre-IPO Dilution) และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 24.22 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.12 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่จำนวน 38.04 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 307.13 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (Post-IPO Dilution)

 

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนที่จะนำไปเป็นเงินลงทุนในธุรกิจเหมืองหินและแร่ หรือใช้ในการซื้อเหมืองหินและแร่ หรือใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานรวมถึงการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ จำนวน 22.48 ล้านบาท 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง