รีเซต

นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงาน นำไทยได้รับอันดับ SDG Index 44 ของโลก ที่ 3 เอเชีย

นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงาน นำไทยได้รับอันดับ SDG Index 44 ของโลก ที่ 3 เอเชีย
มติชน
16 มิถุนายน 2565 ( 10:26 )
54
นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงาน นำไทยได้รับอันดับ SDG Index 44 ของโลก ที่ 3 เอเชีย

“ธนกร” เผย นายกฯ ขอบคุณ ทุกภาคส่วน หน่วยงานที่ทำงาน บูรณาการ นำไทยได้รับการจัดอันดับ SDG Index 44 ของโลก ที่ 3 ของเอเชีย ที่ 1 อาเซียน

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจัดอันดับ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Report (SDR) รายงานการศึกษาและประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน SDGs ของแต่ละประเทศ ในปี 2565 นี้ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 44 จากทั้งหมด 163 ประเทศ เป็นอันดับที่ 3 ของเอเชียรองลงมาจากญี่ปุ่น (อันดับ 19) และ เกาหลีใต้ (อันดับ 27) รวมทั้งเป็น 5 ปี ติดต่อกันที่ไทยเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนต่อความพยายามเพื่อขับเคลื่อน SDGs อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งจากภาครัฐ ด้วยการผนวกเป็นเป้าหมายการพัฒนาระดับประเทศ ผ่านความเชื่อมโยงของทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งฉบับที่ 12 และ ฉบับที่ 13 ร่วมกันกับการทำงานของภาคประชาสังคม และภาคเอกชน อย่างมุ่งมั่นเสมอมา ซึ่งเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่ทำให้อันดับ SDG Index ของประเทศไทย อยู่ในระดับต้นๆ เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้จากการจัดอันดับหลายปีซ้อน

 

ทั้งนี้ รายงาน Sustainable Development Report และ SDG Index โดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ในปีนี้ ใช้กรอบแนวคิดว่า จากวิกฤตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: SDGs ในฐานะ roadmap สู่ปี ค.ศ. 2030 และไกลกว่านั้น (From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond) เนื้อหาจะประกอบด้วย สถานการณ์ ความก้าวหน้า และความถดถอยของการดำเนินงานขับเคลื่อน SDGs ทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค และข้อเสนอแนะจากคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อการแก้ปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ที่เหนี่ยวรั้งความมุ่งมั่นและความพยายามของทุกภาคส่วนเพื่อการบรรลุ SDGs ให้ทันภายในปี 2573

 

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจเสมอมาในการทำงานเพื่อพัฒนาคน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แม้ในปีนี้ ไทยจะได้รับอันดับที่ต่ำลง 1 อันดับ จากปี 2564 ที่ได้อันดับที่ 43 แต่ในภาพรวมถือว่าไทยยังได้อันดับต้นๆ เมื่อเทียบในภูมิภาค

“รัฐบาลตั้งใจทำงานเพื่อเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ เพื่อโอกาส และพัฒนาวิถีชีวิตของคนในประเทศ ดังนั้น การทำงานของรัฐบาลจึงมีเป้าหมายเดียวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย แน่นอนว่าการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ต้องใช้เวลา และมีปัจจัยแวดล้อมหลายส่วน แต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นพยายามเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในการพัฒนาเหล่านี้ ไม่เพียงแต่เพื่อบรรลุ SDG Index แต่ต้องการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยทุกคน และเพื่อความมั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง