รีเซต

ESSO ไตรมาส 3 กำไร 4.6 พันล. เพิ่ม 247% งวด 9 เดือนกำไร 4.1 พันล้าน ลด 63%

ESSO ไตรมาส 3 กำไร 4.6 พันล. เพิ่ม 247% งวด 9 เดือนกำไร 4.1 พันล้าน ลด 63%
ทันหุ้น
6 พฤศจิกายน 2566 ( 17:19 )
84
ESSO ไตรมาส 3 กำไร 4.6 พันล. เพิ่ม 247% งวด 9 เดือนกำไร 4.1 พันล้าน ลด 63%

#ESSO #ทันหุ้น - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2566มีกำไรสุทธิ 4,600.09ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.33บาท เพิ่มขึ้น 247%เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 3,126.66 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.90บาท


สำหรับผลงานงวด 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 4,130.33 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.19 บาท ลดลง 63 % เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 11,071.70 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.20 บาท

เหตุการณ์สำคัญในไตรมาส 3 ปี 2566 และเหตุการณ์ภายหลัง

การดำเนินการโอนหุ้นสามัญของบริษัท เป็นจำนวนร้อยละ 65.99 ระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(มหาชน) ("บางจาก" และ ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd. แล้วเสร็จในวันที่ 31 สิงหาคม ปี 2566

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยบางจากแล้วเสร็จในวันที่ 16 ตุลาคม ปี 2566 ซึ่งหันสามัญของบริษัทที่บาง

จากถืออยู่จำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 262,157,198 หุ้น หรือ ร้อยละ 76.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด


การปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นซึ่งครอบคลุมถึงการซ่อมบำรุงตามแผน การติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่สำหรับ

โครงการปรับปรุงน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 5 และการปรับปรุงหน่วยการผลิต CCR และ APS-1 เป็นเวลา 40 วัน

จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม ปี 2566 ซึ่งการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูณ์และปลอดภัย


บริษัทและบางจากได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทใหม่ ชื่อ บริษัท ไฟเนอรี่ ออฟติไมซ์เซชั่น แอนด์ ซินเนอร์ยี่ เอน

เตอร์ไพรส์ จำกัด ("ROSE"' ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 50:50 เพื่อจัดทำแผนการบริหารงานธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน

โดยมีขอบเขตหลักๆ ได้แก่ การวางแผนการกลั่น กรคัดเลือกและจัดหาน้ำมันดิบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ไปจนถึง การวางแผนการขนส่งที่เกี่ยวข้อง การแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ Linear Programming ของ

ทั้งสองโรงกลั่น และ การให้คำแนะนำในการบริหารความสี่ยงด้านราคาน้ำมันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิต

ลดต้นทุนและสร้างผลกำไรสูงสุดด้วยความเป็นธรรมและโปงใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง