รีเซต

ผวาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กระทบตั๋วบินล่วงหน้า วอนสายการบินเยียวยาเลื่อนตั๋วฟรี

ผวาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กระทบตั๋วบินล่วงหน้า วอนสายการบินเยียวยาเลื่อนตั๋วฟรี
มติชน
24 มีนาคม 2563 ( 20:57 )
107
ผวาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กระทบตั๋วบินล่วงหน้า วอนสายการบินเยียวยาเลื่อนตั๋วฟรี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับร้องเรียนจากข้าราชการกระทรวงหนึ่งที่ซื้อตั๋วสายการบินโลว์คลอสต์ภายในประเทศสายการบินหนึ่ง ระบุว่า ได้ซื้อตั๋วสายการบินภายในประเทศ ระหว่างกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 06.00-07.25 น. และขากลับระหว่างหาดใหญ่-กรุงเทพฯ วันที่ 28 มีนาคม เวลา 17.55-19.15 น. เดินทาง 3 คน ราคารวม 6,100 บาท แต่หลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทำให้เกิดความไม่สบาย เกรงจะได้รับผลกระทบกับการเดินทางกลับ จึงได้โทรศัพท์ไปสอบถาม call center ของสายการบินดังกล่าว ได้รับคำตอบว่าพ.ร.บ.ฉุกเฉินจะมีผลใช้บังคับวันที่ 26 มีนาคม ผู้โดยสารจึงยังสามารถเดินทางได้ซึ่งตนมองว่าสามารถเดินทางไปได้จริง แต่ตอนขากลับซึ่งต้องกลับวันที่ 28 มีนาคมแล้วจะได้รับผลกระทบอะไรหรือไม่ จึงต้องการเลื่อนตั๋วการเดินทางออกไป แต่ก็ได้รับคำตอบว่ามีค่าใช้จ่ายสำหรับการเลื่อนตั๋ว 950 บาทต่อคนต่อเที่ยว ซึ่งราคาไม่ต่างจากการซื้อตั๋วใหม่ ตนมองว่าในสถานการณ์นี้ ควรให้เลื่อนตั๋วโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง