รีเซต

เช็กเลย ! จังหวัดไหนบ้าง ที่ห้ามจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษ

เช็กเลย ! จังหวัดไหนบ้าง ที่ห้ามจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษ
มติชน
9 เมษายน 2563 ( 18:26 )
975
7
เช็กเลย ! จังหวัดไหนบ้าง ที่ห้ามจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษ

เช็กเลย ! จังหวัดไหนบ้าง ที่ห้ามจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษ

จากสถานกาณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้หลายจังหวัดออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด  ทั้งสั่งปิดจุดเสี่ยงต่างๆ และการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหลายจังหวัด  และในวันนี้เป็นคิวของ กรุงเทพมหานคร เมืองหลวง ที่พบผู้ติดเชื่อเป็นลำดับต้นของประเทศไทย

1 สกลนคร 24 ชม 31 มี.ค. 16 เม.ย. –
2 ชลบุรี 18.00-06.00 30 มี.ค. – ขายได้ระหว่าง 11.00-14.00 & 17.00-18.00
3 พิษณุโลก 24 ชม 1 เม.ย. 30 เม.ย. –
4 ลำพูน 24 ชม 1 เม.ย. 30 เม.ย. ตั้งแต่ 1 เม.ย. 17.00 น. – 30 เม.ย. 24.00 น.
5 นครปฐม 24 ชม ในร้านสะดวกซื้อเท่านั้น 31 มี.ค. 30 เม.ย. ไม่รวมร้านอาหาร (ซื้อกลับ) ซุเปอร์มาร์เก็ต
6 สมุทรสงคราม 24 ชม 2 เม.ย. 30 เม.ย. –
7 สุรินทร์ 24 ชม 1 เม.ย. 30 เม.ย. –
8 บุรีรัมย์ 24 ชม 2 เม.ย. 30 เม.ย. –
9 ระยอง 24 ชม 2 เม.ย. 15 เม.ย. –
10 มหาสารคาม 17.00 – 24.00 2 เม.ย. 20 เม.ย. ขายได้ระหว่าง 11.00-14.00 & 17.00-18.00
11 ชัยนาท 24 ชม 3 เม.ย. 30 เม.ย. –
12 สุพรรณบุรี 24 ชม 4 เม.ย. 30 เม.ย. –
13 นครพนม 18.00-24.00 1 เม.ย. 30 เม.ย. ขายได้ระหว่าง 11.00-14.00 & 17.00-18.00
14 เพชรบุรี 24 ชม ในร้านอาหารเท่านั้น 3 เม.ย. – –
15 มุกดาหาร 24 ชม 6 เม.ย. 30 เม.ย. –
16 เชียงใหม่ 24 ชม 10 เม.ย. 20 เม.ย. –
17 กรุงเทพฯ 24 ชม 10 เม.ย. 20 เม.ย. –
18 ปราจีนบุรี 24 ชม 10 เม.ย. 30 เม.ย. ตั้งแต่ 10 เม.ย. 00.00 น. – 30 เม.ย. 23.59 น.
19 ลพบุรี 24 ชม 12 เม.ย. 16 เม.ย.

ทั้งนี้พบว่าแต่ละจังหวัดจะมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเอาไว้ค่อนข้างเด็ดขาด เนื่องจากอาศัยอำนาจตาม ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. -30 เม.ย.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง