รีเซต

ฮ.ฝนหลวง ปฎิบัติภารกิจดับไฟป่าดอยหลวงเชียงดาว

ฮ.ฝนหลวง ปฎิบัติภารกิจดับไฟป่าดอยหลวงเชียงดาว
TNN ช่อง16
6 กุมภาพันธ์ 2564 ( 18:02 )
351
ฮ.ฝนหลวง ปฎิบัติภารกิจดับไฟป่าดอยหลวงเชียงดาว

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เกิดไฟป่าในพื้นที่บริเวณดอยหลวงเชียงดาว  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ได้สนับสนุน เฮลิคอปเตอร์ AS350 B2 18301 ปฏิบัติภารกิจ 15 เที่ยวบิน 2.40 ชั่วโมงบิน บรรทุกน้ำปริมาณ 7,500 ลิตร ช่วยดับไฟป่าเนื่องจากเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึงจุดไฟป่าเกิดขึ้นได้ เพื่อลดการลุกลามไฟไหม้าป่าดอยหลวงเชียงดาวลงไปด้   พร้อมได้ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำ และสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน เฉพาะปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5  ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอรับบริการฝนหลวง สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ ช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ และเติมน้ำให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำ  ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนในภารกิจบรรทุกน้ำเพื่อโปรยน้ำในการดับไฟป่าบริเวณพื้นที่ ภาคเหนือ น้ำหนักบรรทุก 500 ลิตรต่อเที่ยว   


โดย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดเวลา (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งในส่วนของบุคลากร เครื่องบิน สารฝนหลวง รวมทั้งการตรวจสภาพอากาศทั้งจากวิทยุหยั่งอากาศในช่วงเช้า และเรดาร์ตรวจวัดอากาศ (รอบการตรวจทุก 6 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ และ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศระหว่างวันอย่างใกล้ชิด ผ่านระบบฐานข้อมูลของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการรายงานสภาพท้องฟ้าของเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงบริเวณต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง