รีเซต

รายงานจีนชี้ ‘พืดน้ำแข็งแอนตาร์กติก’ ละลายกว่า 2.6 ล้านตรกม.

รายงานจีนชี้ ‘พืดน้ำแข็งแอนตาร์กติก’ ละลายกว่า 2.6 ล้านตรกม.
Xinhua
29 พฤศจิกายน 2563 ( 10:34 )
124
รายงานจีนชี้ ‘พืดน้ำแข็งแอนตาร์กติก’ ละลายกว่า 2.6 ล้านตรกม.

ปักกิ่ง, 29 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (27 พ.ย.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเผยแพร่รายงานการสำรวจระยะไกลซึ่งระบุว่า ช่วงปี 1999-2019 มีพื้นผิวพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกละลายในปริมาณมาก

 

รายงานว่าด้วยการสำรวจระยะไกลเพื่อตรวจดูสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศระดับโลก 2020 ซึ่งกระทรวงเผยแพร่เป็นประจำทุกปีระบุว่า ช่วงปี 1999-2019 มีพื้นผิวพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกละลายอย่างเห็นได้ชัดกว่า 2.63 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็น 1 ใน 5 ของพืดน้ำแข็งทั้งหมดพืดน้ำแข็งที่ละลายส่วนมากคือส่วนขอบของพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกและคาบสมุทรแอนตาร์กติก โดยมีส่วนที่ละลายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเกิดการละลายมากที่สุดในส่วนคาบสมุทรแอนตาร์กติกรายงานคาดว่าพื้นผิวพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกจะละลายมากขึ้นต่อเนื่อง

 

โดยเฉพาะส่วนตะวันตกของพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกและคาบสมุทรแอนตาร์กติก อันจะส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากรายงานของกระทรวงฯ ในปีนี้ได้เพิ่มหัวข้อใหม่เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกหวังฉีอัน (王琦安) ผู้อำนวยการศูนย์การสำรวจระยะไกลแห่งชาติจีนระบุว่ารายงานวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่ในการละลายของพื้นผิวพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติก การสึกกร่อนของหิ้งน้ำแข็ง การแบ่งถิ่นอาศัยของเพนกวิน และความสัมพันธ์ระหว่างกันหวังระบุว่ารายงานหัวข้อนี้มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์สูงสำหรับนำไปวิจัยเกี่ยวกับเสถียรภาพของพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง