'ทนายอนันต์ชัย' ยัน ปชช. วิจารณ์รัฐได้โดยสุจริต ฝาก ตร.ดูข้อเท็จจริง-กม.-จรรยาบรรณ

'ทนายอนันต์ชัย' ยัน ปชช. วิจารณ์รัฐได้โดยสุจริต ฝาก ตร.ดูข้อเท็จจริง-กม.-จรรยาบรรณ
มติชน
25 กรกฎาคม 2564 ( 10:19 )
18
'ทนายอนันต์ชัย' ยัน ปชช. วิจารณ์รัฐได้โดยสุจริต ฝาก ตร.ดูข้อเท็จจริง-กม.-จรรยาบรรณ

 

หลังจากมีข่าวว่า นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกมาติงเรื่องที่กลุ่มดารา นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโจมตีรัฐบาล โดยมองว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูล และสร้างเฟกนิวส์ในระบบโซเชียลนั้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในประเด็นการวิจารณ์รัฐบาล ระบุว่า

 

 

# ผม…ขอฝากถาม พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย !

จริงหรือครับ ที่ท่านกล่าวว่า…
“ตำรวจเตือนห้ามวิจารณ์รัฐบาล”
สมัยนี้คนไทยเขารู้ทันกฎหมายกันหมดแล้ว…

 

 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 “ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต…(3) ติชม ด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ

 

 

ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทครับ”

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เป็นบุคคลสาธารณะ มีสิทธิ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานได้ ไม่ผิดกฎหมาย ขออย่างเดียวอย่าด่าเรื่องส่วนตัวเป็นพอครับ(ติดคุก)

 

 

ผมเป็นทนายความมาเกือบทั้งชีวิต ตลอดเวลาที่ทำงานมากว่า 36 ปี จบนิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์มหาบัณฑิต และเนติบัณฑิต เห็นโพสต์ “ตำรวจเตือนห้ามวิจารณ์ ! นายกฯ-รองนายกฯ” แล้วตกใจครับ ทำไมท่านถึงออกตัวแรงขนาดนี้ กล้าปกป้องการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ทั้ง ๆที่ท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่า การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยสุจริตมันไม่ผิดกฎหมาย ท่านคิดว่าประชาชนเป็นอะไรหรือครับ จะโพสต์เตือน(ขู่) อย่างไรก็ได้

 

 

#คำแนะนำเพิ่มเติม#
ฝากให้ท่านไปช่วยดู “จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน” ที่ต้องประพฤติปฏิบัติควบคู่ไป กับอุดมคติตำรวจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม

 

 

(๑) พนักงานสอบสวนต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
(๒) พนักงานสอบสวนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม
(๓) พนักงานสอบสวนต้องอำนวยความยุติธรรม ด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง โปร่งใส และเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ
(๔) พนักงานสอบสวนต้องกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
(๕) พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และอดทน เพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม
(๖) พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้วยความสุภาพอ่อนโยนมีไมตรีจิต และเต็มใจให้บริการประชาชน
(๗) พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนานเองตลอดเวลา
(๘) พนักงานสอบสวนพึงสำนึก และยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง

 

 

(ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔)

ท่องให้ขึ้นใจปฏิบัติให้ได้รับรองไม่เสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นตำรวจของพระราชาครับ

 

ท่านอย่าทำตัวเป็นศาลยุติธรรม ออกมาตัดสินเสียเองว่า หากประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ด้วยประโยคที่ท่านว่าแล้วจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย…มันอยู่ที่เจตนาครับ

 

ผมขอยืนยันว่าประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของเขาได้โดยสุจริต

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช
( ทนายกระดูกเหล็ก )

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง