รีเซต

ดีอีเอส เตรียมชู "เน็ตประชารัฐ" ลดช่องว่างการเข้าถึงดิจิทัล!

ดีอีเอส เตรียมชู "เน็ตประชารัฐ" ลดช่องว่างการเข้าถึงดิจิทัล!
TNN ช่อง16
11 พฤศจิกายน 2565 ( 10:43 )
46
ดีอีเอส เตรียมชู "เน็ตประชารัฐ" ลดช่องว่างการเข้าถึงดิจิทัล!

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีดิจิทัลของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค สมัยที่ 1 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี ดร. ลี จอง โฮ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ 

การประชุมฯ ได้มีการหารือสถานะ ความท้าทาย และแนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความร่วมมือดิจิทัลในระดับภูมิภาค ตามเจตจำนงที่ประเทศสมาชิกเอสแคปให้ไว้ในปฏิญญากรุงเทพฯ รวมทั้งการรับรองปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือทางดิจิทัลเพื่อกำหนดอนาคตร่วมกัน ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมในครั้งนี้ด้วย 

ด้านนายชัยวุฒิ กล่าวว่า ทางกระทรวงดีอีเอส ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นับเป็นแรงกระตุ้นและเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วโลกเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้ให้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้กำหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

โดยได้การดำเนิน “โครงการเน็ตประชารัฐ” ขึ้นเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัลที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลอื่น ๆ ของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ภูมิภาคเอเชีย – แปซิก เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่เจริญเติบโตและยั่งยืน 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง