เอาให้ชัด! “เราชนะ” แจกเงิน 7,000 บาท ให้อีก 2.4 ล้านคน ใครได้บ้าง?

เอาให้ชัด! “เราชนะ” แจกเงิน 7,000 บาท ให้อีก 2.4 ล้านคน ใครได้บ้าง?
Ingonn
21 เมษายน 2564 ( 10:18 )
5.9K
เอาให้ชัด! “เราชนะ” แจกเงิน 7,000 บาท ให้อีก 2.4 ล้านคน ใครได้บ้าง?

ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ "เราชนะ" ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีก 2.4 ล้านคน รวมกลุ่มเป้าหมายประมาณ 33.5 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,243 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

 

 

นอกจากนี้ยังขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564 จากเดิมที่ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้

 

 

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยัน ไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่ม โดยจำนวนดังกล่าว เป็นการคาดการณ์ว่าจะมีผู้รับสิทธิได้สูงกว่ากรอบเดิมที่วางไว้ คลังจึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น

 

 


สรุป คือ กลุ่มผู้มีสิทธิได้รับเงิน โครงการเราชนะ 7,000 บาท ให้อีก 2.4 ล้านคน คือ คนกลุ่มเดิมที่ลงทะเบียนไว้แล้ว และตรวจสอบสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไข ยืนยันไม่เปิดลงทะเบียนใหม่

 

   
คุณสมบัติผู้มีสิทธิโครงการเราชนะ


ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไข "คุณสมบัติผู้มีสิทธิโครงการเราชนะ" รับเงินเยียวยา 7,000 บาทต่อคน ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ มีคุณสมบัติดังนี้


1.มีสัญชาติไทย


2.อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่  19 มกราคม 2564 ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระบุไว้ ซึ่งในส่วนนี้อาจต้องติดตามโครงการต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่)


3.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33


4.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ


5.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด


6.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

 


สำหรับความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2564 ดังนี้


1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,197 ล้านบาท

 

2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 113,010 ล้านบาท
3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 14,146 ล้านบาท

 

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 เมษายน 2564 ถึงโครงการเราชนะว่า นอกจากนี้ได้มีการกำหนดแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลการ "ทบทวนสิทธิ" ที่อาจจะมีการคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว โดยให้ สสค.แจ้งโดยตรงไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น คลังจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรืออำเภอ โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 

 

กลุ่มพิเศษและกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ภาครัฐได้เปิดรับลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษท่านที่ผ่านการลงทะเบียนคัดกรองสิทธิวันนี้ท่านได้รับเงินเยียวยาจำนวน 7000 บาท โดยประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 และตรวจสอบสถานะพบว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ จะสามารถใช้จ่ายวงเงินเยียวยาได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเราชนะ รับเงินเราชนะ 7000 บาท กลุ่มผู้ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน 22 เม.ย.นี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com


2.กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ จากนั้นกดที่ปุ่ม ตรวจสถานะ


3.หากได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่ทางรัฐบาลจะทำการโอนให้ในแต่ละงวด เป็นอันเสร็จขั้นตอน

 

 

กรณีที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน


ให้ท่านโทรไปที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 โดยผู้ผ่านการคัดกรองจากสามารถใช้จ่ายเงินเยียวยาผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

 

กรณีที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้


สำหรับกลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ เช็คสิทธิ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 

 

 

สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติรับเงินเยียวยา จาก www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

 

 

สำหรับ กลุ่มคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน(กลุ่ม2)และกลุ่มประชาชนคนทั่วไป(กลุ่ม3) ในวันที่ พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 64 นี้ ที่จะเป็นเงินงวดสุดท้ายในรอบนี้  โดยรัฐจะจ่ายให้ 1,000 บาท ทำให้ท่านได้รับเงินรวมกับครบ 7,000 บาท ตามจำนวนที่รัฐบาลได้แจ้งไปล่วงหน้า

 

 

หากประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ สามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการฯ ทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail: wewin@fpo.go.th

 

 


ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง , กรุงเทพธุรกิจ , ไทยรัฐ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง