รีเซต

จีนเผยแผน 'ควบคุมมลพิษ' ในดิน-น้ำบาดาล

จีนเผยแผน 'ควบคุมมลพิษ' ในดิน-น้ำบาดาล
Xinhua
5 มกราคม 2565 ( 17:57 )
96
จีนเผยแผน 'ควบคุมมลพิษ' ในดิน-น้ำบาดาล

ข่าววันนี้ ปักกิ่ง, 5 ม.ค. (ซินหัว) -- จีนได้เปิดเผยแผนการป้องกันมลพิษในดินและน้ำบาดาล และการปกป้องสิ่งแวดล้อมในชนบท ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)แผนดังกล่าว ซึ่งร่วมออกโดยกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน และอีก 5 หน่วยงานรัฐบาล ระบุรายละเอียดในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญในการต่อสู้กับมลพิษในดินและน้ำบาดาล และเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชนบทแผนระบุว่าจีนจะเพิ่มการควบคุมแหล่งที่มาของมลพิษในพื้นที่เกษตรกรรม ป้องกันมลพิษในดินที่มาจากบริษัทอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ และเพิ่มการควบคุมและการแก้ไขมลพิษในดินของพื้นที่ก่อสร้างจีนจะจัดตั้งระบบการจัดการการป้องกันและควบคุมมลพิษในน้ำบาดาล ปรับปรุงการบำบัดน้ำเสียในประเทศและขยะในครัวเรือนในพื้นที่ชนบทรวมถึงรับรองความปลอดภัยของแหล่งน้ำดื่มสำหรับผู้อยู่อาศัยในชนบทนอกจากนั้น จีนยังพยายามกำกับดูแลสภาพแวดล้อมทางนิเวศอย่างเข้มงวด เสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต้านมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการปกป้องระบบนิเวศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง