รีเซต

กส.ทบ.จับมือกาชาดนครปฐม ทำกิจกรรมจิตอาสา 'บริจาคโลหิต-บิ๊กคลีนนิ่งเดย์'

กส.ทบ.จับมือกาชาดนครปฐม ทำกิจกรรมจิตอาสา 'บริจาคโลหิต-บิ๊กคลีนนิ่งเดย์'
มติชน
13 มกราคม 2564 ( 16:03 )
62
กส.ทบ.จับมือกาชาดนครปฐม ทำกิจกรรมจิตอาสา 'บริจาคโลหิต-บิ๊กคลีนนิ่งเดย์'

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่จ.นครปฐม กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.) ร่วมกับ เหล่ากาชาดจ.นครปฐม ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ อาคารศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ เพื่อช่วยบรรเทาภาวะสถานการณ์สำรองไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยมียอดผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 127 นาย รวมได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 50,800 ซีซี พร้อมทั้ง ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของหน่วย ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง