กาฬสินธุ์! ชูชุมชนหนองแวงภูปอ ต้อนรับนักท่องเที่ยวนิวนอร์มอลรับไฮซีซั่น

กาฬสินธุ์! ชูชุมชนหนองแวงภูปอ ต้อนรับนักท่องเที่ยวนิวนอร์มอลรับไฮซีซั่น
TNN ช่อง16
16 กันยายน 2563 ( 09:16 )
98
กาฬสินธุ์! ชูชุมชนหนองแวงภูปอ ต้อนรับนักท่องเที่ยวนิวนอร์มอลรับไฮซีซั่น

ที่พุทธสถานภูปอหรือวัดอินทร์ประทานภูปอ  ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายนิยม  สารปรัง ประธานชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอ พร้อมด้วยนายกิตติ แก้วการี สท.ภูปอ และผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ที่เดินทางสักการะขอพรพระพุทธไสยาสน์ภูปอ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ ฝีมือช่างสมัยทวารวดี สันนิษฐานอายุประมาณ 1,500 ปี จำหลักบนหน้าผา 2 องค์ เป็นที่เคารพบูชาของชาว จ.กาฬสินธุ์และใกล้เคียง โดยองค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่บนภูปอ นอกจากนี้ภูปอยังมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง


จากนั้นนายนิยม  สารปรัง ประธานชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอ นำคณะนักท่องเที่ยว สื่อมวลชน เดินทางกราบไหว้ศาลหลักบ้านหนองแวงภูปอ และฟาร์มเทพสถิตย์ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และผลิตภัณฑ์ผ้าลายยางกล้วย  ซึ่งเป็นงานฝีมือจากผ้าฝ้าย ที่ผ่านการถักทอเป็นผืนผ้า จากนั้นนำมาประดับลายให้สวยงามด้วยยางกล้วยผสมดินเหนียว แล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อพื้นเมือง สวมใส่ได้ทั้งหญิงและชาย  ซึ่งล่าสุดตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าอนามัย สวมใส่ป้องกันเชื้อโควิด-19

นายนิยม สารปรัง ประธานชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอกล่าวว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน จัดโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ของดีบ้านฉัน ในปี 2561 ที่ผ่านมา และมีการต่อยอดขยายผล ซึ่งชุมชนหนองแวงภูเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีศักยภาพ ที่จะเปิดประตูบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้อย่างเต็มตัว โดยเฉพาะบ้านหนองแวง ต.ภูปอ ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีความเข้มแข็งและมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมาย เช่น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มอาชีพทำขนมพื้นบ้าน สิ่งทอ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีที่พุทธสถานภูปอ หรือวัดอินทร์ประทานพร และมีจุดเช็คอิน มุมถ่ายภาพที่สวยงาม ซึ่งมีการจัดแสดงรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวและมีจำหน่ายตลอดปี ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมเข้าครัวเรือนได้เป็นอย่างดี


นายนิยมกล่าวอีกว่า จากการที่ชุมชนหนองแวงภูปอเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีศักยภาพนั้น มีพื้นฐานคือความสามัคคี ยึดมั่นในวัฒนธรรมอันดีงามอย่างเหนียวแน่น อย่างไรก็ตาม  นับแต่ปี 2561 เป็นต้นมาในระยะ 2 ปี ชุมชนท่องเที่ยวภูปอเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในวงกว้าง โดยมีคณะนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมของดี เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และพักแรมที่โฮมสเตย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนมีรายได้เป็นอย่างดี แต่พอต้นปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวซบเซาไประยะหนึ่ง ขณะเดียวกันในชุมชนเราก็มีการพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการต่อยอดและเกิดความต่อเนื่องเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง