รีเซต

'ศักดิ์สยาม' เดินหน้าพัฒนา 4 มิติ บก-ราง-น้ำ-อากาศ หวังดันไทยเป็นฮับอาเซียน

'ศักดิ์สยาม' เดินหน้าพัฒนา 4 มิติ บก-ราง-น้ำ-อากาศ หวังดันไทยเป็นฮับอาเซียน
มติชน
23 กรกฎาคม 2563 ( 12:40 )
58
'ศักดิ์สยาม' เดินหน้าพัฒนา 4 มิติ บก-ราง-น้ำ-อากาศ หวังดันไทยเป็นฮับอาเซียน

‘ศักดิ์สยาม’ เดินหน้าพัฒนา 4 มิติ บก-ราง-น้ำ-อากาศ หวังดันไทยเป็นฮับอาเซียน

ดันไทยสู่ฮับอาเซียน – เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 23 กรกฎาคม ที่ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยระหว่างการบรรยายพิเศษ ภายในงานสัมมนา “ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน” ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเร่งหามาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวเป็นบวกขึ้น โดยกระทรวงคมนาคมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประเทศไทยในอนาคตได้

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า โดยภารกิจของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยการพัฒนา 4 มิติ คือการพัฒนาระบบคมนาคม ทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งเน้นสนองตอบความต้องการของประชาชน โดยกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดการดำเนินการโครงการสำคัญขนาดใหญ่ ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดต้นทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการเดินทาง

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า โดยมีโครงการสำคัญใน 4 มิติการพัฒนา ประกอบด้วย 1.การคมนาคมทางบก อาทิ เร่งรัดการก่อสร้างขยายช่องจราจรถนนพระราม 2 โดยเร็ว รวมถึงให้กรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างทางด่วนและมอเตอร์เวย์บนถนนพระราม 2 บูรณาการแผนงานก่อสร้างร่วมกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ทาง เป็นต้น 2.การคมนาคมทางราง อาทิ โครงรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (รถไฟไทย-จีน) และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)


3.การคมนาคมทางน้ำ
อาทิ การพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน โดยการสร้าง Land Bridge ใช้มอเตอร์เวย์กับรถไฟรางคู่เชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึก และ 4.การคมนาคมทางอากาศ อาทิ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของท่าอากาศยาน ได้แก่ การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 การเร่งเปิดให้บริการ ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา เป็นต้น

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า หากโครงการด้านคมนาคม และด้านการขนส่ง ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้จะสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ของอาเซียนได้ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างรายได้เข้ามาในประเทศได้มากขึ้น แต่ไทยยังมีอุปสรรคในเรื่องของารพัฒนาบางโครงการแต่เชื่ว่าจะสามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้แน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง