รีเซต

เช็กที่นี่ ปฏิทินวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีวันอะไรบ้าง

เช็กที่นี่ ปฏิทินวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีวันอะไรบ้าง
TNN ช่อง16
23 มกราคม 2565 ( 16:10 )
785
เช็กที่นี่ ปฏิทินวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีวันอะไรบ้าง

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำหรับวันที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ มี 1 วัน คือ วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ รวมทั้งยังวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีวันสำคัญ วันตรุษจีน เป็นวันหยุดตามประเพณีของจีน โดยในปีนี้วันตรุษจีน 2565 วันจ่าย จะตรงกับวันที่ 30 มกราคม 2565 วันไหว้ จะตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2565 และวันเที่ยวคือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในหน่วยงานของเอกชนบางแห่ง อาจมีการประกาศให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นวันหยุด

อย่างไรก็ตาม ปีนี้รัฐบาลไม่ได้ประกาศให้วันตรุษจีน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเหมือนในปี 2564

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 • - 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา

สำหรับวันหยุดในเดือนอื่นๆ มีดังนี้

เดือนเมษายน

 • - 6 เมษายน วันวันจักรี
 • - 13-15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม

 • - 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
 • - 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
 • - 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน

 • - 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เดือนกรกฎาคม

- 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา

 • - 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 
 • - 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
 • - 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • - 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 

เดือนสิงหาคม

 • - 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม

- 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • - 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 
 • - 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
 • - 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม

- 5 ธันวาคม 2565 วันพ่อแห่งชาติ

 • - 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
 • - 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • - 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 
 • - 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปีภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง