รีเซต

เดือนสุดท้าย! เคลือบป้ายทะเบียนรถสีซีดฟรี เช็กเงื่อนไขที่นี่

เดือนสุดท้าย! เคลือบป้ายทะเบียนรถสีซีดฟรี เช็กเงื่อนไขที่นี่
TNN ช่อง16
14 ธันวาคม 2565 ( 07:43 )
95
เดือนสุดท้าย! เคลือบป้ายทะเบียนรถสีซีดฟรี เช็กเงื่อนไขที่นี่

วันนี้ ( 14 ธ.ค. 65 )กรมการขนส่งทางบก เปิดให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หมวด 3กก – 4กฆ กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของต่างจังหวัด ที่ซีดจางมาเคลือบสีใหม่ฟรี! จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศรัฐบาล) 

สำหรับขั้นตอนการ เคลือบสีป้ายทะเบียน ให้เจ้าของถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ แล้วทำความสะอาดเบื้องต้น และแผ่นป้ายทะเบียนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ไม่บิดงอ เจาะรู เป็นต้น พร้อมหลักฐาน ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ

 กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ส่วนเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ   ติดต่อขอเคลือบสีใหม่ได้ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบกโดยตรง จะสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที หากไม่สะดวกสามารถยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ เพื่อให้สำนักงานขนส่งที่รับแจ้งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสี ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ

ทั้งนี้ ระหว่างรอเวลาการจัดส่งแผ่นป้ายที่เคลือบสีใหม่ เจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนซีดจางได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2819 สอบถามโทร. 1584


ข้อมูลจาก :  กรมการขนส่งทางบก

ภาพจาก  :   AFP 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง