รีเซต

ชาวนาพิจิตรยิ้ม! ชลประทานดงเศรษฐีส่งน้ำ 60 ล้าน ลบ.ม. ช่วยนาปรัง

ชาวนาพิจิตรยิ้ม! ชลประทานดงเศรษฐีส่งน้ำ 60 ล้าน ลบ.ม. ช่วยนาปรัง
TNN ช่อง16
16 มีนาคม 2567 ( 13:33 )
294
ชาวนาพิจิตรยิ้ม! ชลประทานดงเศรษฐีส่งน้ำ 60 ล้าน ลบ.ม. ช่วยนาปรัง

ที่จังหวัดพิจิตร วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายสมยศ แสงมณี  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลประทานดงเศรษฐี  จังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษชลประทานาดงเศรษฐี  ได้จัดสรรน้ำจากเขื่อนนเรศวร ส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ในพื้นที่เขตชลทาน ในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 60 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยส่งน้ำผ่านลำคลองชลประทานเมนหลัก คือคลองซี 1 แยกไปตามลำคลองซอยพื้นที่ต่างๆ ตามรอบเวรแผนการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตร จำนวน 140,000 (หนึ่งแสนสี่หมื่นไร่) รวม 6 อำเภอ ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพิจิตร  ตะพานหิน บางมูลนาก โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล และบางส่วนของอำเภอบึงนาราง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร พื้นที่ เขตชลประทาน ที่ทำนาปรังในฤดูแล้งเพื่อให้เกษตรกรได้นำน้ำดังกล่าวไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวในแปลงนาข้าวที่กำลังเจริญเติบโต และให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดี มีรายได้ในช่วงฤดูแล้งเสริมสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งการส่งน้ำดังกล่าวโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลประทานดงเศรษฐี ได้เริ่มส่งมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดการส่งน้ำในวันที่ 30 มีนาคม 2567นี้  ทั้งนี้การส่งน้ำดังกล่าวมีจำนวนจำกัด ขอให้เกษตรกรในเขตชลประทานเมื่อเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังรอบแรกแล้ว ควรงดการทำนาปรังรอบสอง  เพื่อเป็นการพักหน้าดิน และอย่าเพิ่มพื้นที่การทำนาปรังอีก เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลประทานดงเศรษฐี ไม่มีน้ำต้นทุนส่งให้ชาวนาอีก จนกว่าจะถึงฤดูฝนใหม่ที่จะมาถึง 




ด้านนายมานพ ครุฑธิน ชาวนา ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร บอกกับผู้สื่อข่าวว่า สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลประทานดงเศรษฐี ได้ส่งน้ำมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา นับว่าเป็นเรื่องดี ทำให้เกษตรกรชาวนาในเขตชลประทานได้ทำนาปรังกันทำให้ชาวนามีรายได้จากการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ชาวนามีรายได้จากการปลูกข้าว เนื่องจากราคาข้าวเปลือกในช่วงนี้ราคาดี ขายได้ถึงตันละหนึ่งหมื่นกว่าบาททำให้ชาวนากินดีอยู่ดีมีรายได้




ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง